De uitdaging


Hoe maak je jarenlange opgebouwde (impliciete) kennis over een effectieve interventie voor de aanpak van huiselijk geweld overdraagbaar? Multifocus is een op de systeemtheorie gebaseerde, gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld. De ontwikkeling van de interventie wordt gekenmerkt door diverse prijzen en onderscheidingen en de publicatie van boeken, films en onderzoek. Na tien jaar ontwikkeling is een volgende stap in het ontwikkelproces de overdraagbaarheid van Multifocus te faciliteren door middel van de inrichting van een Elektronische Leeromgeving (ELO).

Onze oplossing


Een eerste stap in het expliciteren van impliciete kennis is het organiseren van een proces van socialisatie door observaties, het delen van ervaringen met ervaringsdeskundigen en brainstormen met inhoudelijk experts (professionals). Als onderdeel van dit proces is wetenschappelijk onderzoek verricht naar de uitvoering en effecten van Multifocus aan de hand van 200 casusanalyses en 45 interviews met cliënten en professionals. Vervolgens is in dialoog met professionals impliciete kennis beschreven, waarbij gebruik is gemaakt van metaforen, analogieën en beeldende technieken (bijv. filmpjes en animaties) om de overdraagbaarheid te bevorderen.

Het resultaat


Een ELO waarin complementair aan de meest recente handreiking Multifocus (Goedhart & Choy, 2011) veertien verdiepende modulen zijn opgenomen. De verdiepende modulen maken, dankzij een wetenschappelijke aanpak, voorheen impliciete kennis toegankelijk voor professionals die werken met huiselijk geweld casuïstiek. Naast de borging van (impliciete) kennis, voorziet de ELO in leren op afstand en ondersteunt het Blended Learning. Door ‘online’ leren te combineren met ‘offline’ leren, is er ruimte om tijdens face-to-face bijeenkomsten uitgebreider stil te staan bij de toepassing van theoretische kennis op praktijkcasuïstiek. Daarnaast faciliteert de modulaire opbouw van de ELO maatwerk ten aanzien van specifieke thema‘s en persoonlijke leerpaden. Evaluatie van modulen en automatisering van trainersinformatie maakt integraal deel uit van de ELO waardoor continue doorontwikkeling van leervormen mogelijk is.

Onze aanpak tijdens deze opdracht

Advies
Onderzoek
Training
Borgen