Wij richten de knoppen in waaraan jij kunt draaien


Onze totaal-aanpak bestaat uit 4 pijlers. We onderzoeken jouw context omdat gedrag betekenis krijgt in haar context. We adviseren op basis van theorieën over vraaggestuurd samenwerken en de succesfactoren van samenwerking. We leiden regisseurs van samenwerkingsprocessen op om met concrete handvatten weer de regie te pakken. Onze software ondersteunt de professionaleringsslag die nodig is om effectief met de klantvraag aan de slag te gaan.

Borgen


Omdat samenwerken niet vanzelf gaat

Wil je alleen verandering nastreven wanneer dit duurzaam resultaat oplevert? Houd je rekening met weerstand in de organisatie?Onderzoeken

Verdiepend inzicht in de status of opbrengst van jouw samenwerking

Adviseren

Succesfactoren om vraaggestuurd te kunnen samenwerken

Opleiden

Vertrekken vanuit de leervraag, dat is opleiden