Ik vind het fijn om intensief met mijn werk bezig te zijn, om me vast te bijten in een vraagstuk en er gedreven, enthousiast, gefocust en gericht op resultaat een oplossing op te formuleren. Het mooiste is om hierin intensief met collega’s, partners en opdrachtgevers samen te werken. Ik voel mij bevoorrecht dat ik zowel voor Optimale Samenwerking, de Universiteit van Tilburg als voor verschillende opdrachtgevers werkzaam kan zijn en hierdoor conceptuele en praktische kennis met elkaar kan verbinden. Voor opdrachtgevers is dit een voordeel omdat dit tot kwalitatief betere resultaten leidt. Als ik niet werk vind ik het fijn om naar Italië te gaan. Met name het merengebied in het Noorden is fantastisch om te ontspannen en te reflecteren.Voor meer informatie klik hier Portfolio John Goedee

John Goedee - Nieuws & BlogsVanaf nu beschikbaar in de (online)winkel! Samenwerken en Regisseren; Complexe samenwerkingsprocessen (2017)

18-7-2017 - John Goedee


Het boek ‘Samenwerken en Regisseren’ van onze collega’s John Goedee en Arnoud Entken is vanaf nu beschikbaar! Het boek is een ‘must’ voor bestuurders en professionals die dagelijks te maken hebben met complexe thema’s die de eigen afdeling of organisatie overstijgen.

‘Samenwerken en Regisseren’ biedt een begrippenkader met het daarbij behorende taal en actierepertoire om complexe samenwerkingsprocessen efficiënt en effectief te kunnen inrichten. De vraag van de cliënt staat hierbij voorop.

Toon meer informatie

Waarom een project leiden iets anders is dan het regisseren van een proces!

12-6-2017 - John Goedee

Van oudsher zijn onze organisatieconfiguraties verticaal en functioneel, in het ontwerp van een hark georganiseerd. Degene die de macht heeft, de projectleider, geeft leiding aan werkzaamheden die top-down plaatsvinden. Soms gebeurt het dat een project of programma wordt opgezet om een nieuw product of dienst te ontwikkelen. Bij een project is het dan de bedoeling dat binnen een bepaalde tijd, budget en planning een bepaald resultaat wordt gerealiseerd. Een programma bestaat weer uit meerdere projecten die deelresultaten opleveren en die leiden tot een vooraf geformuleerd eindresultaat. Om een dergelijk initiatief van de grond te krijgen zijn dan verschillende medewerkers van diverse afdelingen betrokken. Omdat een dergelijk initiatief eenmalig is en disciplines van verschillende afdelingen nodig zijn, wordt een project opgezet, met een projectleider en soms werkgroepen en een stuurgroep. Het principe van een project is om door middel van klassieke managementprincipes plannen, coördineren, communiceren, commanderen en organiseren top-down, sturing op de resultaten te houden.

Toon meer informatie

Samenwerken betekent missiewerk

17-3-2017 - John Goedee

Waar we vandaan komen: eigen doelen

Mensen (sociale systemen) zijn gericht op het voortbrengen van hun eigen identiteit en eigen doelen. Als we ervan uitgaan dat organisaties een cumulatie zijn van menselijk handelen dan is het geen wonder dat ook organisaties gericht zijn op het realiseren van eigen doelen en het reproduceren van de eigen identiteit. Hetzelfde geldt voor management- en organisatietheorieën. Deze theorieën zijn gestoeld op de principes van fragmentatie en controle van verticaal georganiseerde acties die uiteindelijk leiden tot het realiseren van deze eigen doelen. Medewerkers spelen de rol van functionarissen die over het algemeen een functiebeschrijving hebben waarin beschreven staat wat van hen wordt verwacht. De acties die zij moet nemen leiden tot aanbod gerichte producten en diensten. Het taal- en actierepertoire van medewerkers is afgeleid van de door hen gepercipieerde structuur waarbinnen zij hun werkzaamheden verrichten. Deze taal is gericht op problemen die moeten worden opgelost en de daarmee samenhangende controle van het (top)management. Iedere afwijking van de norm moet leiden tot acties gericht op het oplossen van het probleem. De norm hierbij is om de productie van de producten en diensten, wat doorlooptijd betreft, zoveel mogelijk snel, foutloos en goedkoop te laten plaatsvinden. Deze manier van werken is diep geworteld en is uitgemond in sterke routines van mensen en daarvan afgeleide organiseerpatronen.

Toon meer informatie