De uitdaging


Vanuit het uitgangspunt dat de praktische begeleiding van cliënten met een beperking, in plaats van het registreren, centraal moet staan vroeg zorginstelling De Trans zich het volgende af. "Hoe kunnen we kwaliteitswinst realiseren in ons primair proces op ons Kinderdagcentrum de Vuurtoren?"

Naar aanleiding van dit vraagstuk besloot zorginstelling De Trans een toonaangevende pilot te starten met een digitaal ondersteuningssysteem dat niet administratieve handeling maar het primair proces als uitgangspunt neemt.

Onze oplossing


Met cliënten en met professionals die direct met de cliënt werken is een ideaaltypisch primair proces opgesteld voor het Kinderdagcentrum. Met de cliëntvraag als vertrekpunt is de route die de cliënt aflegt in het primair proces (de ‘cliëntroute’) inzichtelijk gemaakt, geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. De vaak impliciet aanwezige kennis bij de professionals hebben wij samen expliciet gemaakt en per stap in het primair proces geborgd in het digitaal ondersteuningssysteem.

Het resultaat


Een gevisualiseerd en in de software geborgd verhaal om de cliënt zo goed mogelijk van dienst.

De volgende deelresultaten zijn onderdeel van het gezamenlijke resultaat:
  • De factoren zijn opgesteld voor een succesvol primair proces volgens cliënten en professionals.
  • Het huidige primair proces is gestroomlijnd (van 9 naar 5 hoofdstappen).
  • Er is ordening en samenhang aangebracht in de stappen en activiteiten in de cliëntroute.
  • Per activiteit in het primair proces (34) zijn de actieomschrijving, resultaatbeschrijving, benodigde informatie, instrumenten en monitoringscriteria (op de levels cliënt, professional en organisatie) bepaald.
  • Het primair proces is geborgd in het digitale ondersteuningssysteem.
  • Er wordt gebruik gemaakt van AVG-proof software.
  • Alle kennis is geborgd per stap in het primair proces.
  • Interventiebeschrijvingen zijn vervaardigd.
  • Een koppeling gemaakt met de huidige administratieve organisatie wordt op dit moment gemaakt.

Onze aanpak tijdens deze opdracht

Advies
Onderzoek
Training
Borgen
Meer weten? Neem contact met me op.

Dimitri Cremers (Business Unit Manager)

06-13317749
d.cremers@optimalesamenwerking.nl