De uitdaging


Hoe gaan wij om met het borgen van de kennis en expertise van de organisatie? En hoe sluiten we aan bij de technologische innovatie van de maatschappij? De filosofie van ExFam is om mensgericht te werken waarbij open communicatie en situatiegericht samenwerken de uitgangspunten zijn.

Onze oplossing


Samen met de Exfam medewerkers zijn digitale werkplekken ingericht om de primaire werkprocessen en daarbij horende instrumenten en kennis te borgen. De impliciet aanwezige kennis binnen het primaire proces in de organisatie is geëxpliciteerd. Daarnaast is er voor gekozen om samen met ExFam een vertaling te maken van de methode Familiezorg naar een interactieve Elektronische Leer Omgeving (ELO). De ELO bevat filmmateriaal, animaties, theorie, praktijkvoorbeelden en opdrachten.

Het resultaat


De ingerichte werkplekken bieden medewerkers van ExFam structuur in hun dagelijkse werkwijze waardoor zij in staat zijn gebleken eenduidig en efficiënt samen te werken. Dit creëert niet alleen duidelijkheid onderling maar ook in de externe communicatie. Daarnaast is gebleken dat doordat het primaire proces is geoperationaliseerd managementinformatie gemakkelijk kan worden ontsloten. De kennis en expertise van medewerkers en uit leerboeken is schaalbaar gemaakt in een ELO. Een Elektronische Leer Omgeving faciliteert daarmee de back-office waardoor het mogelijk is grotere aantallen cursisten op te leiden. De uitnodigende oefenopdrachten binnen de leeromgeving bieden bovendien een mooie mogelijkheid om 'Blended Learning" te ondersteunen. Het voordeel hiervan is dat bij ‘off-line’ bijeenkomsten de praktijk van cursisten inhoudelijk behandeld kan worden. Hierdoor kan de trainer gemakkelijk vraagstukken van de cursisten voorbereiden aan de hand van de praktijkvoorbeelden die zij hebben genoemd in de Elektronische Leer Omgeving.

Onze aanpak tijdens deze opdracht

Advies
Onderzoek
Training
Borgen