De uitdaging


Een universiteit heeft twee hoofdtaken: onderzoeken en opleiden. Met betrekking tot het opleiden van studenten is op de Universiteit van Tilburg op basis van een nadrukkelijke vraag van zowel studenten als organisaties de afgelopen jaren nadruk gelegd op de ontwikkeling van 'vocational skills" bij studenten. Met andere woorden, naast de theoretische begrippen die worden bestudeerd willen zij in de competentie ontwikkeling van studenten ook graag de aansluiting maken met de werkzaamheden en de werkcontext waar zij ná hun studie mee te maken krijgen. Wanneer studenten bijvoorbeeld als beleidsmedewerker, HR-medewerker of consultant aan de slag gaan zullen zij een dynamiek treffen die niet alleen goed beschreven maar vooral gevoeld en ervaren moet worden om deze te kunnen duiden. Daarnaast worden studenten op universiteiten vaak uitgenodigd te helpen in de dataverzameling van onderzoeken door docenten. Een bijkomende uitdaging was dus om hier rekening mee te houden in het ontwikkelen van de vocational skills van studenten.

Onze oplossing


Met als belangrijkste uitgangspunt dat studenten leren door te ervaren is gekozen voor Serious Gaming als leerinstrument. Bij Serious Gaming wordt in een veilige omgeving een realiteit gesimuleerd die studenten uitnodigd actie te ondernemen en op verschillende punten in de game te reflecteren op hun handelingen. Serious games zijn ingericht in de samenwerkingssoftware met daarin persoonlijke casussen voor de deelnemers aan de game en een dashboard voor de docent om de game te begeleiden. Game begeleiding is mogelijk door tijdens gezamenlijke bijeenkomsten het tempo te bepalen en met filmfragmenten en diverse opdrachten studenten uit te nodigen om te handelen of te reflecteren. Door groepsgewijs en op individuele wijze vragen te beantwoorden over de leerervaringen werd het bovendien mogelijk voor de docent om de studenten tijdens uitoefening van de games data te laten genereren.

Het resultaat


Twee strategie games zijn ontwikkeld. In één game (gespeeld door 180 studenten) zijn studenten onderdeel van een ketenaanpak complexe casuïstiek. Een meisje van 6 doet een alarmerende oproep bij de politie en met dit signaal beginnen alle ketenpartners onder regie van de gemeente informatie. Het doel is om een plan van aanpak te formuleren en het gezin te helpen. Studenten hebben aangegeven de uitdagende game als aansluitend én aanvullend op de theorie te zien en zijn positief verbaasd over de oprechte dynamiek die een game te weeg kan brengen. Voor de andere game (gespeeld door 480 studenten) gaan studenten aan de slag met een coördinatievraagstuk binnen de organisatie. Zij kiezen voor een coördinatiemechanisme, bijvoorbeeld direct toezicht, en ervaren welke invloed deze keuze heeft op de communicatie binnen de organisatie.

Onze aanpak tijdens deze opdracht

Advies
Onderzoek
Training
Borgen
Meer weten? Neem contact met me op.

Don de Haan (Integratiemanager)

06-53614213
d.dehaan@optimalesamenwerking.nl
De Regisseur

Learning is experience, everything else is just information

-Albert Einstein