Een goed doordachte Elektronische Leeromgeving (ELO) kan het verschil maken, wanneer leerdoelen moeten worden behaald. Ook bij het begeleiden van de cursisten en het monitoren van hun voortgang is een ELO waardevol. Een voorbeeld uit te praktijk laat zien dat het goed mis kan gaan wanneer de online infrastructuur bij scholen niet voldoet aan de eisen van de docenten.

Onlangs ben ik begonnen aan een nieuw studiejaar. Dit jaar werd een nieuw documentadministratiesysteem geïntroduceerd. Dit systeem is onderdeel van het intranet van de school. Op dit systeem zouden de studenten alle relevante bestanden kunnen vinden voor de gedoceerde vakken, samen met de syllabi en de planning.

Onze studiegroep bleek niet aangemeld te zijn voor onze vakken op het platform. Daarnaast bleek ook dat niet alle docenten hun materiaal konden plaatsen vanwege een fout, waar overigens niemand van op de hoogte was, aan het begin van het studiejaar.

Aan het eind van de derde week hadden docenten hun materiaal geplaatst op twee verschillende Dropbox directories, hadden we een Google Classroom en zat onze schoolmailbox aan z’n taks omdat grote bestanden heen en weer gemaild werden. Ook al gebruikten sommige docenten nu wel dit documentadministatiesysteem, had deze ondertussen al z’n credibility verloren. Om die reden werd ons materiaal voor de zekerheid ook nog maar gemaild.

Vanwege de inconsistentie aan platforms was het niet duidelijk welke bestanden up-to-date waren en welke niet. Een kleine chaos was het resultaat. Ook was, in de wirwar van documenten, niet duidelijk wat nu het leermateriaal was, en wat de planning was met betrekking tot opdrachten en de bijbehorende deadlines.

Dat optimaal ingerichte Elektronische Leeromgeving (ELO) is meer dan een database van bestandjes is, werd hier duidelijk. Met een ELO borgt de docent niet alleen het materiaal in een actueel onderhouden webomgeving, maar ook de leerdoelen. Een mix van ICT, kennis op onderwijsgebied en de presentatie van de inhoud is de gouden combinatie wanneer het aankomt op het vormen van een cursus.


Omdat een ELO wordt vormgegeven met het uitgangspunt van de leerdoelen en niet het bundelen van informatie, maakt een ELO de weg vrij voor het bereiken van die leerdoelen. Een ELO met een duidelijk pad van begin tot eind neemt de ruis weg voor de cursist of student om zich volledig te focussen op de stof omdat zij zich niet meer bezig hoeft houden met randzaken. Het wegnemen van ruis geldt ook voor de docenten. Zij denken bij het inrichten van hun cursus samen met experts na over de inrichting.

Een ELO is behalve een verzamelpunt voor informatie over het vak ook een duidelijke, gestructureerde en consistente syllabus voor de cursus.

Daarnaast kunnen docenten hun oefenvragen elektronisch afnemen, en kunnen zij samen met hun studenten reflecteren op de gegeven antwoorden. Zo kunnen de docenten de voortgang monitoren en krijgt de docent meer inzicht in de knelpunten van de stof door de gegenereerde managementinformatie.

Daarom is een partij die meedenkt met de docent en dat deze partij gebruik maakt van alle moderne middelen, zoals het afnemen van online toetsen, maar ook het maken informatiefilmpjes van groot belang. Zowel op inhoud als infrastructuur borgt Optimale Samenwerking de elementen die maken dat zowel docenten als hun studenten zich kunnen focussen op de inhoud, waardoor onduidelijkheden verleden tijd zijn.


Meer weten? Neem contact met me op.

Jessica Entken (ICT Consultant)


j.entken@optimalesamenwerking.nl