’’Use a picture. It’s worth a thousand words’’.

Een van de eerste personen die deze zin hanteerde was Arthur Brisbane, een bekende Amerikaanse redacteur uit de vorige eeuw, pratend over journalistiek en publiciteit. Later, in de jaren ‘20 werd dit overgenomen in de advertentie-wereld om klanten uit te nodigen naar producten te komen kijken, dat zou meer zeggen dan honderd persoonlijke brieven of advertenties. Ironisch genoeg werd er in de advertentie geen gebruik gemaakt van afbeeldingen, slechts van woorden.


Afbeelding 1. Advertentie van de Piqua Auto Supply House

Maar hoe staat het nu met dit gezegde, kan één beeld nog steeds meer waarde hebben dan 1000 woorden? In het voorbeeld wat ik nu ga geven denk ik zeker dat dit zo is. In het domein van data visualisatie kunnen plaatjes een zeker inzicht geven wat een compleet rapport niet altijd kan. Data visualisatie is het vakgebied dat zich bezighoudt met het visueel weergeven van gegevens. Afbeeldingen zorgen ervoor dat de gegevens inzichtelijk worden en kun je min of meer zien als een dataset in beeldende vorm. De lezer (of kijker) moet zelf het verhaal zien in de afbeelding, omdat de afbeelding zelf geen tekst weergeeft. Het visualiseren van data is ook steeds invloedrijker aan het worden, simpelweg omdat de hoeveelheid data exponentieel gestegen is de laatste decennia. IBM deed in 2013 de uitspraak: ‘’90% of the data in the world today has been created in the last two years alone’’.

Wiskundigen in een donker kamertje
Data visualisatie klinkt misschien als een bezigheid voor zeer intelligente mensen die moeilijke gegevens omzetten in complexe grafieken, maar tegenwoordig komt eigenlijk iedereen in contact met deze functie. Iedereen kijkt wel eens in een app om te zien wat de weersverwachtingen zijn of de beginnende hardloper die met behulp van bepaalde tools zijn hardloopvoortgang kan checken en beheren. Data visualisatie is terrein aan het winnen bij ‘’de gewone mens’’. Ook voor organisaties is data visualisatie een populaire activiteit. Met gevisualiseerde data kunnen trends, ontwikkelingen en afwijkingen heel duidelijk in kaart gebracht worden. Een mens is beter in staat patronen waar te nemen wanneer er gebruik wordt gemaakt van visualisaties. Dit dankt men aan de visuele cortex, een deel van onze hersenen in de achterhoofdskwab. Samen met het deel van de hersenen waarmee we bewust denken wordt hier een logisch geheel van gemaakt (Stephen Few, 2014). Er is dus enorm veel data, zet dit om naar visualisaties. Op basis van deze brondata kan het management van een organisatie snel en adequaat reageren waar nodig. Het management kan op basis van de eigen businesslogica bepalen welke visualisaties geschikt en bruikbaar zijn. Wil het management bijvoorbeeld een helicopterview van de organisatie, dan hebben zij andere visualisaties nodig dan wanneer zij geïnteresseerd zijn in de frequentie van interacties tussen bepaalde afdelingen.


Afbeelding 2. Data visualisatie (intra)

Data visualisatie in organisaties
Het in kaart brengen van data zorgt ervoor dat managers de data beter kunnen interpreteren. Wanneer data beter geïnterpreteerd wordt, kan er ook gerichter overgegaan worden op actie. Dus zoals je zelf in een app real-time een overzicht kan krijgen met de actuele verkeersdrukte en op basis van die informatie je route kan aanpassen, zo kan een manager na een visualisatie van zijn eigen organisatie beter en sneller inschatten waar hij dient bij te sturen om zijn doel te kunnen bereiken. Het helpt je de data beter te begrijpen en interpreteren om daar vervolgens beter op in te kunnen spelen.


Afbeelding 3. Data visualisatie, communicatielijnen (inter)

Een visualisatie van alle communicatielijnen binnen een organisatie zegt veel over de organisatie. Het brengt net zoals in het verkeer knelpunten en potentiele risico’s in kaart. Tijdig aandacht geven aan dergelijke onderdelen van je organisatie is dus cruciaal om ergere problemen te voorkomen. Data visualisatie kan organisaties dus helpen om de structuur van de organisatie (intra) volledig te begrijpen en eventueel aan te passen, maar ook om samenwerkingen binnen een netwerk of keten te verbeteren (inter). Kortom, data visualisatie leidt tot interpretatie en interpretatie leidt tot (gerichtere) actie.

Afbeelding 4. Data visualisatie, knelpunten (inter)

Conclusie
Waarom zetten we data om naar visualisaties? Simpel “Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden”Referenties: