Deze blog werd geschreven door oud collega Remco Bijl

Het motto van Donald Trump: ‘’simpele oplossingen voor complexe problemen’’, concludeert een artikel van de NOS (2016).

Buiten beschouwing gelaten of je het met de nieuwe president van de Verenigde Staten eens bent of niet, zijn motto om complexe problemen het hoofd te bieden met simpele oplossingen spreekt veel mensen en organisaties tot de verbeelding. Maar is dit, zoals Trump het doet overkomen, ook altijd wel mogelijk? Wanneer je vraagstukken ombuigt door er een simpele oplossing voor te bedenken, pak je dan het echte probleem wel aan?

De aanpak van complexe casuïstiek waar bijvoorbeeld onze gemeenten veelvuldig mee te maken krijgen, vraagt om een aanpak vanuit meerdere invalshoeken, welke de betrokkenheid vereist van verschillende diensten en vraagt om integrale afstemming waarbij de context, de inhoud en het proces verbonden zijn. Vaak zijn een veelvoud aan organisaties betrokken bij dit soort complexe casuïstiek, welke allemaal een eigen invulling aan een casus geven. Je kunt je voorstellen dat een casus met 30 verschillende instanties, met elk een eigen inbreng, behoorlijk complexe vraagstukken met zich meebrengt. Het is niet altijd gemakkelijk samenwerking in dergelijke casuïstiek vorm te geven. Wat voor Trumpiaanse oplossing zou hier van toepassing kunnen zijn?

Client maps

Inzichten uit samenwerkingsanalyses bieden een mooi beginpunt voor de partijen om te reflecteren op de samenwerking. Zoals beschreven in een eerdere blog over data visualisatie (J. van der Jagt, 2017), kan de visualisatie van de samenwerkingsanalyse een betere interpreteerbaarheid van de inzichten bieden. Een voorbeeld hiervan zijn zogenoemde Client Maps. Dit zijn gevisualiseerde analyses van cliëntcasussen waarin brondata van alle betrokken ketenpartners wordt gereconstrueerd en gemapt om zo één overzichtelijke weergave te creëren van een complexe casus. In deze weergave zijn de contacten en inhoud van alle betrokken ketenpartners in één oogopslag zichtbaar. Onderstaande video is een weergave van de totstandkoming van een samenwerkingsvisualisatie.


Met behulp van deze ‘simplificatie van de werkelijkheid’ worden de huidige aandachtspunten en toekomstige benodigde stappen in kaart gebracht om te komen tot bijvoorbeeld een gezamenlijk gedragen referentiemodel van de samenwerking. Een samenwerkingsvisualisatie is echter geen doel op zich. Het is een middel om een ander doel te bereiken, bijvoorbeeld het vormen van een gezamenlijk gedragen doelstelling en resultaatvoorstelling. Door te leren van de geanalyseerde realiteit, kan worden toegewerkt naar de beoogde realiteit.

Referenties:


Meer weten? Neem contact met me op.

Dimitri Cremers (Business Unit Manager)

06-13317749
d.cremers@optimalesamenwerking.nl