Waarom ICT-organisaties tegenwoordig niet groot meer hoeven zijn om kwalitatief hoogstaande prestaties te leveren die bovendien grootschalig uitgerold kunnen worden.

Een aantal jaar geleden was het voor een relatief kleine MKB-onderneming vrijwel onmogelijk om met de haar ter beschikking staande middelen (geld, expertise en menskracht) een ICT-platform te ontwikkelen en te beheren op wereldschaal. Een organisatie als Optimale Samenwerking diende immers over alle benodigde expertise en investeringskracht te beschikken om de infrastructuur én de softwaretoepassingen robuust werkend te krijgen en te houden.


De risico’s van eigen serverbeheer uit het verleden

Servers waarop de software werd ontwikkeld (ontwikkelomgeving) en de server waarvan de klanten gebruik maakten (productieomgeving) vereisten een voorspelling van een juiste schaling. Hier gold dat de kosten voor de baten uitgingen. Als de ingekochte server capaciteit in de loop van de tijd voor de ICT bedrijfsvoering onvoldoende bleek te zijn dan werd de server door een server met iets grotere capaciteit vervangen. Niet alleen werd de oude server financieel afgeschreven ook de migratie naar de nieuwe server kostte veel mensuren en tijdelijke onderbreking van de service. Ook was er het risico dat het ‘geüpgraded’ serverplatform opstartproblemen zou opleveren.

Naast servers dienden ook aparte licenties voor ondersteunende software en database toepassingen te worden ingekocht. Ook daar gingen de hoge kosten voor de baten uit. Vooraf was het totaal aantal gebruikers van het platform vaak lastig in te schatten. Dit kon wel worden opgelost met het bijkopen van bijvoorbeeld database licenties maar deze licenties konden niet worden geretourneerd bij een verminderd aantal gebruikers. Kostenoptimalisatie was moeilijk te bewerkstelligen.

De grootste risico’s voor de beschikbaarheid van de server – en het daar op draaiende softwareplatform (Applicaties) – waren hardwareproblemen op de server. Deze problemen behelsten bijvoorbeeld gecrashte opslagmedia, maar ook andere gemankeerde serveronderdelen. Een eveneens kostbare back-upserver was een oplossing maar deze diende ook te allen tijde up-to-date te worden gehouden. Een eventuele crash kon moeilijk worden voorspeld en leidde doorgaans tot crises (hoge werkdruk en stress) bij de mensen van de ICT-afdeling verantwoordelijk voor snelle her ingebruikname van het platform.

Naast de hardware continuïteit diende ook de software ontwikkelingscontinuïteit (bugfixing) gegarandeerd te zijn. Dit hadden de meeste professionele organisaties wel onder controle maar softwareontwikkeling is arbeidsintensief en foutgevoelig. Zeker in het geval van diverse verschillende met elkaar ‘pratende’ softwaretoepassingen.


De Cloudrevolutie

Het internet en de cloud zorgt voor een revolutie in het gebruik van software en softwareontwikkeling. Gebruikers van bedrijfssystemen evenals ICT-professionals behoeven niet langer allen naar één gebouw te komen om de bedrijfstoepassing te kunnen gebruiken of om met elkaar in teams bedrijfssoftware te kunnen ontwikkelen.

De introductie van ‘Platform As A Service’ (PAAS) betekent een ware revolutie voor softwareontwikkeling en het aan klanten/gebruikers beschikbaar stellen van altijd beschikbare en juiste geschaalde softwareplatformen. Doordat vooraf geen investeringen in servers (hardware) meer gedaan behoeven te worden, kan een MKB zoals het onze met relatief lage kosten starten om de door hen vervaardigde applicaties ter beschikking te stellen aan haar klanten. Wanneer het aantal gebruikers groeit of bij het lanceren van ‘zwaardere’ applicaties kan simpel extra capaciteit ‘worden aangevinkt’ en wordt er binnen enkele minuten opgeschaald. Bij kortstondig ‘zwaar’ gebruik van het platform kan voor enkele dagen, uren of zelfs minuten worden opgeschaald en afgeschaald. Het is zelfs mogelijk om bij extra belasting het PAAS zelf te laten bepalen of op- dan wel afgeschaald dient te worden zodat gebruikers van het platform geen hinder ondervinden van extra belasting van het systeem.

Naast server- en databasecapaciteit en functionaliteit leveren de PAAS-providers software en netwerkservices die vereist en ondersteunend zijn aan de software-ontwikkeling en die niet tot de kern expertise van de ontwikkelaars van de betreffende (MKB) organisatie behoren. Hierbij valt te denken aan security en netwerkmonitoring tools. Doordat de betreffende organisatie indirect gebruik kan maken van de kennis en kunde van honderden professionals die aan deze services werken hoeft zij zelf daar (vrijwel) geen kennis en capaciteit van haar eigen mensen uit de organisatie voor te alloceren. Zij kan zich voornamelijk concentreren op de door haar zelf te ontwikkelen toepassingen. Via de PAAS-dienstverlener wordt ook continue gewerkt aan nieuwe en verbeterde ondersteunde software en netwerk/security services.


Onze eigen revolutie

Na begonnen te zijn met door ons zelf geplaatste en onderhouden servers in datacenters (daar kwamen we regelmatig) en daarna overgeschakeld te zijn naar zogenaamde ‘dedicated servers’ in datacenters (daar kwamen we nooit) maken Optimale Samenwerking en haar INKIS-platform sinds enkele jaren gebruik van een PAAS-dienstverlener Microsoft Azure. Dit heeft ervoor gezorgd dat we ons, na initiële intensieve kennisvergaring en inrichting van het PAAS, grotendeels kunnen concentreren op de ontwikkeling van applicaties die draaien op ons Samenwerking Platform.

Wij kunnen nu als kleine (12 collegae) en kennisintensieve onderneming een softwareplatform op wereldschaal aan onze klanten en aan onze collegae ter beschikking stellen en beheren met gegarandeerde kwaliteit en continuïteit!


In mijn volgende blog zal ik ingaan op hoe wij onze dienstverlening en het ondersteunende platform door ontwikkelen. Hierin vertel ik hoe wij daarbij gebruik maken van de integratie van kennis en kunde van een team van consultants, onderzoekers en ontwikkelaars. Tevens geef ik daarin weer hoe we onze intensieve samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling hebben ingericht en vormgegeven binnen de context van het Software As A Service (SAAS) en Cloud-tijdperk.


Meer weten? Neem contact met me op.

Arnoud Entken (CIO)

06-51072553
a.entken@optimalesamenwerking.nl