Tegenwoordige hoeven ICT organisaties niet groot meer te zijn om kwalitatief hoogstaande prestaties te leveren die bovendien grootschalig uitgerold kunnen worden.

In aansluiting op mijn blog van vorige week zal ik in deze blog ingaan op hoe wij onze dienstverlening en het ondersteunende platform (door) ontwikkelen en hoe wij daarbij gebruik maken van de integratie van kennis en kunde van een team van consultants, onderzoekers en ontwikkelaars. Tevens beschrijf ik hoe we onze intensieve samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling hebben ingericht en vormgegeven binnen de context van het luikende Agile, Software As A Service (SAAS) en Cloud-tijdperk.

Om als kleine onderneming hoogstaande toegevoegde waarde voor onze cliënten te leveren vinden wij het belangrijk om met name ons sociale beschikbare ‘kapitaal’ effectief en efficiënt in te zetten. Naast uiteraard het aanwenden van het financiële ‘kapitaal’ met betrekking tot (personeels)kosten en investeringen als solide basisvoorwaarde gaat het hierbij misschien nog wel meer om het ‘menselijk’ kapitaal, te weten onze professionele en samenwerkende collegae. Naast de professionele expertise die iedere afzonderlijke collega bezit, verkregen door middel van coaching, opleiding en opgedane ervaring, wordt deze expertise en de bijbehorende motivatie en inzet effectief benut in de vorm van kennisdeling en onderlinge samenwerking. Dit alles met het doel om de vereiste resultaten die onze klanten van ons van ons verwachten te kunnen realiseren.

Gedachte achter deze kennisdeling van expertise en ervaring is de overlapping van de kennis van de afzonderlijke collegae op deelgebieden zoals onderzoek, financiën, HRM, ICT en kennis van de consultancy praktijk. Door overlapping van kennis en kunde is het mogelijk om met elkaar te communiceren over complexe multidimensionale onderwerpen en deze communicatie effectief om te zetten in geoperationaliseerde informatie verwerkende (ICT) oplossingen. Dit proberen wij zo efficiënt mogelijk te doen door kennisdeling en samenwerking via onze opdrachten en projecten te laten plaatsvinden. Hierbij zien wij dat onze collega’s met elkaar klankborden over deze opdrachten en projecten waarbij overdracht van kennis en kunde centraal staat. In de praktijk gaat dat als volgt: voor een onderzoeksproject wordt ons INKIS platform ingezet om het onderzoek digitaal te ondersteunen. Voor het design van het onderzoek ‘klankbord’ de collega met kennis van onderzoek met de collega die kennis heeft van informatieverwerking en ICT. Na deze communicatie heeft de ‘ICT’ collega kennis opgedaan over onderzoeksmethoden en -technieken en de ‘onderzoeks’ collega zijn informatieverwerking en ICT kennis verrijkt.

Overlapping en uitwisseling van kennis

Om deze overlapping en uitwisseling van kennis effectief en efficiënt te laten verlopen, wordt binnen onze organisatie aan een aantal voorwaarden voldaan. Onderstaand overzicht beschrijft enkele hiervan.

  • Er wordt samen met onze klanten ‘geklankbord’ vanuit een gezamenlijk gedefinieerd concept, bijvoorbeeld het concept van ‘horizontale samenwerking’ zoals beschreven in ons boek ‘ONTKETEN’. Dit betekent dat een aantal basisprincipes en uitgangspunten gedragen en begrepen gedachtengoed zijn.
  • Deze uitwisseling van kennis en kunde wordt op een regelmatige basis, iteratief en met voortschrijdend inzicht uitgevoerd.
  • De kennis en kunde wordt omgezet in geconcretiseerde resultaten zoals het vormgeven van een referentiemodel of de inrichting en uitwerking binnen ons samenwerkingsplatform.

Om bovenstaande voorwaarden effectief en efficiënt mogelijk te maken gebruiken wij ondersteunde concepten en technieken.
  • De ‘Agile’ ontwikkel- en werkmethode: deze methode gaat er van uit dat projecten en opdrachten vooraf ‘fuzzy: vaag’ en dynamisch zijn en voorziet in ‘behendige en lenige’ omgang hiermee. Proeftuinen, iteratief werken en voortschrijdend inzicht zijn hierbij de sleutel.
  • Het nieuwe werken: hierbij worden de werklocaties van de samenwerkende klanten en collega’s bepaald aan de hand van de geografische en operationele behoeften.
  • Gebruik maken van de meest recente technologieën zoals ‘Skype’ en ‘Slack’ en ons eigen samenwerkingsplatform INKIS. Bijna al onze applicaties draaien in de Cloud en zijn 24/7 vanaf iedere locatie en vanaf ieder ‘device’ bereikbaar.

Naast de hierboven in het kort beschreven professionele werkwijze is het natuurlijk van het grootse belang dat onze klanten en collegae graag met elkaar samenwerken. Dit om de gemeenschappelijk gedefinieerde resultaten te kunnen bereiken, te kunnen groeien in competentie en (intellectuele) voldoening te verkrijgen uit hun professie.


Meer weten? Neem contact met me op.

Arnoud Entken (CIO)

06-51072553
a.entken@optimalesamenwerking.nl