Het boek ‘Samenwerken en Regisseren’ van onze collega’s John Goedee en Arnoud Entken is vanaf nu beschikbaar! Het boek is een ‘must’ voor bestuurders en professionals die dagelijks te maken hebben met complexe thema’s die de eigen afdeling of organisatie overstijgen.

‘Samenwerken en Regisseren’ biedt een begrippenkader met het daarbij behorende taal en actierepertoire om complexe samenwerkingsprocessen efficiënt en effectief te kunnen inrichten. De vraag van de cliënt staat hierbij voorop.

In het boek geven de auteurs onder andere ook antwoord op de vragen:

  • waarom het voor de professionals uit de samenwerkende organisaties en de cliënten van belang is om een onderscheid te maken tussen verschillende (keten) samenwerkingsvormen;
  • welke factoren aanwezig moeten zijn om van samenwerken een gezamenlijk succes te kunnen maken;
  • de wijze waarop samenwerken betekenisvol kan worden geborgd en gemonitord.

Het boek wordt op donderdagmiddag 5 oktober gepresenteerd en is o.a. te bestellen via deze link. Nadere informatie over de boekpresentatie volgt op korte termijn.

Al een sneak preview? Lees het eerste hoofstuk hier.

Wist u dat: ‘Samenwerken en regisseren’ de basis vormt voor de ontwikkeling van ons Digitale Samenwerkingsplatform (INKIS)? Dit platform faciliteert uw medewerkers in het primaire proces en biedt de flexibiliteit die nodig is om een oplossing te bieden voor de vraag gestuurde aanpak van uw meest complexe casuïstiek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Goedee op 06-51072678 of
j.goedee@tilburguniversity.edu / j.goedee@optimalesamenwerking.nl