Na elk gezinsdrama, dat in het nieuws wordt uitgemeten, kunnen we de reactieve bestuurdersbingo tijdens de persconferentie waarnemen:

  • We gaan meer informatie delen;
  • We kunnen nooit alle gezinsdrama’s voorkomen;
  • We gaan met de ketenpartners integraal samenwerken.


BINGO!
En nu weer over op de orde van de dag.

Mogelijke stappen vóór een volgende persconferentie

Met ons team ondersteunen we bestuurders bij het inrichten van integrale samenwerking, want ‘integraal samen werken’ is niet eenvoudig. Zo schreef collega Stijn van Sommeren over de impasse rond complexe casuïstiek. Collega John Goedee gaf al aan dat het organiseren van een integrale aanpak ook betekent dat integrale samenwerking niet vrijblijvend is, op alle organisatieniveaus ingericht moet worden en hiermee ook daadwerkelijk een strategisch besluit betekent. Dimitri Cremers benadrukte in zijn blog over ‘de lerende organisatie’ het belang van een systemische manier van kijken als het gaat om de afstemming tussen de organisatie en haar omgeving.
Elke keer is de conclusie: Er zijn geen ‘quick wins’ of ‘shortcuts’ als het gaat om de duurzame inrichting van complexe samenwerking. Na de persconferentie is blijven stilstaan geen optie, vooral niet als het om kwetsbare burgers gaat. Wij helpen graag om integrale samenwerken in te richten en te borgen. Zo wees Willem van Vredendaal eerder al op de 9 succesfactoren voor complexe samenwerking. En in een blog over Keten Prestatie Indicatoren zoomde Stijn van Sommeren in op het belang van sturing en regie op basis van betekenisvolle indicatoren.

Samenwerkingsconcept vereist digitale ICT-ondersteuning om te kunnen borgen

Graag verwijs ik u ook naar het boek ‘Samenwerken en regisseren’ van collega’s John Goedee & Arnoud Entken. Wij benaderen de inrichting van samenwerking vanuit een doordacht en gevalideerd samenwerkingsconcept en dat maakt deze inrichting duurzaam. Vooroplopend op de nieuwste privacy en security wetgeving (mei 2018) weten wij met ons samenwerkingsconcept complexe casuïstiek, volgens het nieuwe werken digitaal te ondersteunen. Hierbij staat de vraag van de cliënt centraal. Wij maken samen met professionals en ervaringsdeskundigen de casuïstiek weer visueel inzichtelijk.

Tot slot

Over het concreet ondersteunen van samenwerking schrijven wij niet alleen, dit doen we ook. Zie hieronder enkele voorbeelden:


Meer weten? Neem contact met me op.

Don de Haan (Integratiemanager)

06-53614213
d.dehaan@optimalesamenwerking.nl
De Regisseur