Expert in samenwerken, veranderen & cultuur

Wat is dat dan ‘cultuur’? En hoe kunnen we cultuur begrijpen om mensen om ons heen beter te begrijpen? Cultuur kun je zien, voelen en vastpakken. Het is alles wat je hebt geleerd, gedeeld en doorgeeft, het is niet aangeboren maar ontstaat tussen mensen en haar omgeving. Het is als een bril die je onbewust en onbedoeld op hebt, en daarmee, ogenschijnlijk(!), naar een waarheidsgetrouwe wereld kijkt (Braun & Kramer, 2015).

Mijn collegae en ik van Optimale Samenwerking, als experts op gebied van samenwerken en dan specifiek op het gebied van (complexe) zorg, houden ons bezig met het veranderen van routines van de manier waarop de samenwerking rond cliënten in met name het publieke domein is ingericht.


“…you don’t see with your eye, You perceive with your mind” (Gorillaz, 2001).

Veranderen: van aanbodgericht naar vraaggericht

Zorginstellingen, gemeenten, woningcorporaties en andere partners die te maken hebben met zorg-, hulp- en dienstverlening werken veelal vanuit individuele doelen en routines. Echter is het van belang dat zij deze richten op samenwerken aan gezamenlijke doelen. In plaats van een gezamenlijk doel heeft iedere ketenpartner doorgaans zijn eigen agenda en vaart zijn eigen koers. Om cliënten de juiste zorg en veiligheid te kunnen blijven bieden is het essentieel dat de ketenpartners niet alleen aanbodgericht maar ook vraaggericht gaat werken. Dat betekent in veel gevallen dat professionals op een andere manier naar zichzelf en naar hun cliënten moeten gaan kijken. Routine doorbreken, de complexiteit van het werk erkennen en een hand opsteken als er situaties zijn waarin de eigen kennis tekortschiet, aldus John Goedee in ‘Het Brein’, commerciële bijlage van De Volkskrant (Dilling, 2017).

Een strategische keuze

Gaat samenwerken vanuit de cliënt vanzelf? Nee, omdat het oude waardevol is en die waarde wil je graag vasthouden (Braun & Kramer, 2015). Een perspectiefverandering gaat hand in hand met onwennigheid, nervositeit en (lichte) onzekerheid. Het is dan belangrijk om je lens bij te stellen of zelfs een andere bril op te zetten! Onze toegevoegde waarde? Hoewel samenwerken wordt gezien als iets vanzelfsprekends (ofwel: zet mensen bij elkaar en het gaat vanzelf), weten wij door jarenlang onderzoek dat samenwerken niet zomaar gaat, doordat mensen en organisaties gericht zijn op het reproduceren van hun eigen identiteit. De manier waarop je samenwerken inricht is een strategische keuze en vervolgens zijn medewerkers met specifieke competenties nodig om vanuit de vraag van de cliënt de samenwerkingsresultaten te realiseren.

Ben je benieuwd welke competenties nodig zijn voor effectieve samenwerking dan kun je contact opnemen met Willem van Vredendaal (06) 244 56 955.


Meer weten? Neem contact met me op.

Dieuwertje Visser (Projectleider & Opleidingscoördinator)

06-30144638
d.visser@optimalesamenwerking.nl