Ongeveer een jaar geleden heb ik in een blog ‘Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden’ geschreven over de kracht van visualisatie van data. Immers door het formuleren van een scherpe onderzoeksvraag en vervolgens de daarmee samenhangende analyse en interpretatie van deze data, kan men de adequate vervolgacties uitzetten. We zien dus dat data = kennis = kracht. Deze formule is echter alleen van toepassing als deze gegrond is in verzamelde kwantitatieve en kwalitatieve data.

Alvorens de data kan worden vertaald naar kennis zal moeten worden nagedacht over het doel van de data-verzameling en hoe deze data verwerkt zal gaan worden. Samen met een geoptimaliseerd data-model en de businesslogica zorgt dit voor het fundament om data om te zetten tot kennis. Indien de te verzamelen data geen vastgelegde cijfers zijn maar vooral vanuit menselijke interactie tot stand komt, zal extra aandacht geschonken moeten worden aan de wijze waarop deze data wordt ingevoerd in het betreffende verwerkingssysteem.

De onderstaande aandachtspunten zijn hierin van belang:

 • Wijze van interacteren met de gebruiker
  Op welke wijze kan de gebruiker de data verwerken. Er ligt een direct verband tussen gebruikersgemak (UX) en de kwantiteit van de data.
 • Op basis van de input validering van de wijze van datapresentatie.
  Het valideren van de op basis van de input gepresenteerde data zorgt voor kwalitatieve hoogwaardige data.
 • Motiveren ter invoer en verwerken van data
  Aangeven waarom het belangrijk is dat de gebruiker de data zorgvuldig invoert en verwerkt.
 • Optimaliseren van de input
  Bepaal op basis van het type data de wijze van invoeren.

Bij Stichting Optimale Samenwerking zijn we continue bezig met innovatie en het leveren van maatwerk. We onderzoeken met welke technische mogelijkheden wij de cliënten optimaal kunnen ondersteunen om daarmee onnodig werk uit handen te nemen.

Een onderdeel van innovatie is de doorontwikkeling van de “Internet of Things”*, waarbij sensoren gebruikt kunnen worden voor het verzamelen van data maar ook spraakherkenning (assistants) en specifieke hardware om tot snelle data invoer te komen. Met deze creatieve mogelijkheden zorgen we voor een optimale invoer en daarmee een kwalitatieve basis om data om te zetten tot waardevolle operationele informatie (= kracht).

Wilt u meer weten over onze digitale innovatieve mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op.

*Internet of Things (IoT) staat voor het verbinden van apparaten met internet om gegevens te kunnen uitwisselen. De verwachting is dat er op den duur meer intelligente apparaten dan mensen op internet zitten. Voorbeelden zijn slimme thermometers, koelkasten, sportkleding met sensoren (Bron: http://www.datamining4u.nl/internet-of-things-betekenis-definitie.php).