Samen met professionals en (ouders van) cliënten op kinderdagcentra hebben wij de Cliëntdoelstellingen app ontwikkeld waarin doelen van cliënten overzichtelijk worden getoond en waarin het monitoren van voortgang op deze doelen eenvoudiger is gemaakt.

Zorg vs. Monitoring?

Behandelaren en begeleiders op kinderdagcentra formuleren persoonlijke doelstellingen voor ieder kind waaraan zij zorg verlenen. Dit doen zij door vanuit hun toegevoegde waarde (discipline) gericht te werken aan de ontwikkeling van het kind.

Professionals van kinderdagcentra hanteren bij het registeren veelal GAS-scores (ofwel ‘Goal Attainment Scaling’) om de voortgang van hun cliënt te registeren. De doelstellingen worden beoordeeld met een + +, een +, een 0, - of een - -.

Voor de ontwikkelingen van de app vertelden behandelaren en begeleiders ons dat zij het leveren van doelgerichte zorg aan cliënten en het monitoren (registreren) van de voortgang over cliëntdoelen als moeilijk verenigbaar ervaarden.

Deze professionals gaven te kennen dat deze registraties:

  • of plaatsvonden tijdens, zogenoemde, ‘kindtijd’ wat ten koste ging van de zorg aan het kind;
  • of na ‘kindtijd’; wat op haar beurt als onnodige extra werklast werd ervaren omdat de registraties niet bijdroegen aan de zorg.
Het onderliggende probleem van deze ervaren registratiedruk is tweeledig:
  • professionals waren te veel tijd kwijt aan registraties;
  • professionals ervaarden te weinig toegevoegde waarde van registraties die zij maakten.


Cliëntdoelstellingen app

Waar professionals eerst aangaven 30 minuten bezig te zijn met het registreren van de voortgang van 8 cliënten, blijkt nu dat zij via de app binnen 2 minuten de voortgang hebben geregistreerd. Daarnaast zijn er nu praktijkrelevante overzichten beschikbaar van de registraties waardoor de toegevoegde waarde van het registreren zichtbaar is geworden.


“Deze app is gebruiksvriendelijk, waardoor mijn collega’s snel en efficiënt de GAS-scores kunnen invullen tijdens het werken. Zonder dat dit het werken zelf belemmert”

(Begeleidster bij een kinderdagcentrum).

Uit onderzoek blijkt dat wanneer het lukt om de voortgang van de ontwikkeling van kinderen systematisch te registreren en te monitoren (McDougall, Palisano, Gritzan & Tucker, 2000) dit positieve resultaten met zich mee brengt. Hierdoor is het namelijk mogelijk om op basis van data de effectiviteit van geleverde zorg te analyseren.

De voordelen van goede monitoring

Het dagelijks monitoren van cliëntdoelstellingen in de app zorgt er allereerst voor dat begeleiders en behandelaren bewuster met de behandeldoelstellingen bezig zijn. Bovendien krijgen ouders nu ook inzicht in de behandeling van hun kind en kunnen zij zelf ook scoren op behandeldoelstellingen. Met ‘real-time’ inzicht in de effectiviteit van de geleverde zorg is het mogelijk tijdig persoonlijke doelstellingen van een kind bij te stellen wanneer dat nodig is. Op kinderdagcentra is het bijvoorbeeld belangrijk dat vanuit verschillende disciplines (multidisciplinair) wordt geïnterpreteerd hoe het kind optimaal behandeld kan worden.


Daarnaast zijn er natuurlijk bijkomende voordelen zoals het voldoen aan de gestelde (landelijke) kwaliteitskaders waarin het betrekken van de cliënt en multidisciplinair werken verondersteld wordt. De systematische monitoring van cliëntvoortgang is een uitgelezen wijze om de legitimiteit van de interventies op een kinderdagcentrum te demonstreren.

Kortom, met de cliëntdoelstellingen app hoeft het één (zorg leveren aan kinderen) en het ánder (monitoren van de voortgang) elkaar niet uit te sluiten (zie hierover ook mijn blog “Wij willen vonken, niet meer vinken!??”). Sterker nog, het eenvoudig registreren en multidisciplinair interpreteren van de voortgang maken behandelmethodes op kinderdagcentra aantoonbaar effectiever.

King, G. A., McDougall, J., Palisano, R. J., Gritzan, J., & Tucker, M. A. (2000). Goal attainment scaling: its use in evaluating pediatric therapy programs. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 19(2), 31-52.


Meer weten? Neem contact met me op.

Don de Haan (Integratiemanager)

06-53614213
d.dehaan@optimalesamenwerking.nl
De Regisseur