Een van mijn te vervullen rollen is het verrijken van casuïstiek, ter behandeling in het kernteam MDA++, door heel de provincie Groningen (gemeenten als Midden-Groningen, Stadskanaal en Pekela/Veendam). Hierbij bezoek ik de lokale casusregisseur om hem of haar te ondersteunen bij het vervaardigen van een casusdossier binnen een speciaal hiervoor ontwikkelde en ingerichte digitale omgeving MDA++. Deze omgeving is ontwikkeld door professionals Optimale Samenwerking. Deze omgeving heeft o.a. als doel dat het casusdossier integraal is te raadplegen door betrokken professionals uit verschillende organisaties. Maar ook om de casus te monitoren en data te generen op basis waarvan professionals afwegingen kunnen maken over het inzetten van interventies.

Een belangrijk onderdeel gedurende de pilot MDA++ zijn de kernteambijeenkomsten. Deze bijeenkomst worden georganiseerd en ondersteund door Optimale Samenwerking. De gewenste lokale betrokken professionals worden hiervoor uitgenodigd en zij kunnen zich tijdig voorbereiden middels het integrale casusdossier.

Tijdens de bijeenkomst wordt de casus door de aanwezigen integraal gewogen. Hierbij kan worden gedacht aan de risico- en beschermende factoren binnen de casus of de kans op recidive. Op basis van de weging stellen de aanwezigen vervolgens een globaal plan op. Doel van dit plan is het stoppen van geweld en vergroten van de veiligheid binnen de casus. Om dit alles tijdens de kernteambijeenkomst in goede banen te leiden vervult Optimale Samenwerking de rol van voorzitter. Na afloop van elke bijeenkomst wordt een verslag geschreven dat bestaat uit een korte samenvatting van de casus, de weging en kwalificatie, een globaal plan en de actiepunten. De lokale professional kan dit verslag als uitgangspunt nemen voor het vormen van definitief een integraal plan ten aanzien van de multidisciplinaire aanpak. Het verslag is hiertoe te raadplegen in de digitale omgeving MDA++.

Om vervolgens een verbinding te creëren tussen de lokale en regionale aanpak ondersteunen wij ook het kernteam MDA++ bij het monitoren van de behandelde casuïstiek. Dit doen wij door de lokale professionals mee te nemen in het registreren op (voorop) gestelde doelen binnen het integraal plan in de digitale omgeving MDA++.

Het is dus mogelijk voor het kernteam om samen met de lokale professionals op te trekken in de casus. Ondanks de innovatieve integrale manier van werken en registreren laten de lokale professionals en het kernteam MDA++ zien hier uitstekend mee overweg te kunnen!

Het is fijn om te zien dat betrokken professionals uit de verschillende organisaties stappen zetten in de uitvoering van deze integrale aanpak en dat onze werkzaamheden daaraan bijdragen. Reacties van lokale professionals als “Dit is een eyeopener in deze casus” en “Ik zou dit voor al mijn casus willen doen” illustreren de toegevoegde waarde van MDA++ en schetsen de noodzaak van een integrale aanpak bij de behandeling van ernstige casuïstiek huiselijk geweld en kindermishandeling!


Meer weten? Neem contact met me op.

Dion de Steenwinkel (Projectleider)

06-48388062
d.desteenwinkel@optimalesamenwerking.nl