Benieuwd naar het verloop van uw casuïstiek? Wij onderzoeken uw casuïstiek en maken de patronen inzichtelijk! Met de neutrale feiten als gespreksinstrument creëert u inzicht, bewustwording en een betekenisvolle dialoog over wat nodig is om vanuit betrokken disciplines de vraag van uw klant optimaal te beantwoorden.


Wat levert het u op?
  • Netwerkvisualisatie & animatie
  • Impressie van de casus & kwantitatieve waarden
  • Rapportage casus- en patroonanalyse o.b.v. vraaggerichte aanpak indicatoren
  • Sector specifieke-indicatoren en klant-specifieke-indicatoren
  • Rapportage kwalitatieve analyse (inzichten van de inwoner/cliënt)
  • Rapportage businesscase o.b.v. elementen uit de casuïstiek


Impressie van een casusreconstructie

Vraaggericht werken


Doen wat nodig is

Om impact te realiseren voor de klant is het nodig om optimaal samen te werken vanuit de vraag van de klant. Samen met u stellen we vast wat nodig is om dit te realiseren, waarbij activiteiten en informatiedeling op elkaar zijn afgestemd.

Methodische en duurzame aanpak


Doen wat werkt

Samen met klanten behalen wij duurzame resultaten. Hiervoor hanteren wij altijd een methodische aanpak die we met u vormgeven en waarbij we vertrekken vanuit het gewenste resultaat.

Datagedreven werken


Van data naar impact

Om impact te realiseren met uw dienstverlening is het van belang om uw informatievoorziening op orde te hebben. Het totaal aan datavastlegging, datamining en besluitvorming op basis van data heet datagedreven werken. Met elkaar genereren we kennis en inzicht over de wijze waarop impact voor uw doelgroep optimaal kan worden gerealiseerd.

Meer weten? Neem contact met me op.

Dimitri Cremers (Business Unit Manager)

06-13317749
d.cremers@optimalesamenwerking.nl