Samenwerken betekent samen betekenis geven aan gezamenlijke activiteiten en resultaten. Wij helpen u bij het richten, inrichten en verrichten van uw samenwerkingsprocessen.


Ik waardeer de vraaggerichte en open benadering vanuit Optimale Samenwerking.

-Milou Officier (Regisseur Kind en Jeugd - de Trans)

Strategische samenwerking


Van egosysteem naar ecosysteem

U denkt breder dan de eigen organisatie. U denkt in netwerken en ketens. Alleen hoe komt u met partners tot een gezamenlijke werkwijze? Wij helpen u bij het inrichten van de samenwerking en het voeren van de regie.

Primaire processen


Optimalisatie en borging

U wilt de ‘customer journey’ van uw klanten optimaliseren. Maar hoe optimaliseert u de integrale beantwoording van de klantvraag? En voldoet u dan nog aan wettelijke en financiële kaders? Wij borgen uw primair proces met uw klanten en medewerkers in zogeheten ‘referentiemodellen’.

Business cases


Toegevoegde waarde in aantallen

Wij houden van een goede onderbouwing. Net als u. Van impactanalyses tot indicatieve maatschappelijke kosten-baten analyses (i-mkba). Wij onderbouwen hoe investering en opbrengst in verhouding staan. Juist als opbrengsten indirect zijn of een langere terugverdientijd hebben.

Interventiebeschrijvingen


Bewezen effectief

Vanuit uw praktijkervaring weet u wat werkt. Maar u kent stakeholders die dit niet altijd begrijpen. Wij helpen u bij het methodisch beschrijven, onderbouwen en bewijzen van interventies voor uw doelgroep.

Masterclass Microsoft Azure


Over IAAS, PAAS & SAAS

U weet ongeveer wat met ‘de cloud’ bedoeld wordt. Maar over de voor- en nadelen van een migratie naar de cloud bent u wellicht minder zeker. Wij vertellen u graag over uw opties. Over de rijkheid aan functionaliteiten en de toegevoegde waarde van een migratie naar Azure.

Meer weten? Neem contact met me op.

Dimitri Cremers (Business Unit Manager)

06-13317749
d.cremers@optimalesamenwerking.nl