Borgen van uw samenwerking? Dat kan! Wij zien een samenwerkingsconvenant als instrument in de onderbouwing van en communicatie over uw samenwerkingsintenties en de afspraken over informatiedeling en rolverdeling.


Wat levert het u op?
  • Een betekenisvol convenant met samenwerkingspartners en intenties
  • Convenant dat niet alleen het verschil maakt op strategisch niveau maar ook in de behandeling van casuïstiek.

Vraaggericht werken


Doen wat nodig is

Om impact te realiseren voor de klant is het nodig om optimaal samen te werken vanuit de vraag van de klant. Samen met u stellen we vast wat nodig is om dit te realiseren, waarbij activiteiten en informatiedeling op elkaar zijn afgestemd.

Strategische samenwerking


Van egosysteem naar ecosysteem

U denkt breder dan de eigen organisatie. U denkt in netwerken en ketens. Alleen hoe komt u met partners tot een gezamenlijke werkwijze? Wij helpen u bij het inrichten van de samenwerking en het voeren van de regie.

Meer weten? Neem contact met me op.

Dimitri Cremers (Business Unit Manager)

06-13317749
d.cremers@optimalesamenwerking.nl