Via de elektronische samenwerkingsacademie (ELSA) kunt u zichzelf als professional bekwamen in het samenwerken en regisseren gericht op complexe maatschappelijke thema’s. De geaccrediteerde cursus biedt aan de hand van methodische inrichtingshandvatten tevens interessante aanknopingspunten voor reflectie.Bent u als professional actief in het Sociaal Domein? Dan weet u als geen ander dat samenwerken en regisseren succesfactoren zijn om kwetsbare burgers optimaal te kunnen ondersteunen. Neem deel aan de cursus ‘Samenwerken en Regisseren’ en zorg dat u de benodigde kennis verkrijgt om uw rol in het Sociaal Domein (nog) beter te kunnen spelen, ook bij de meest complexe casuïstiek die u in uw praktijk tegenkomt. En, beroepsgroepen geregistreerd in onderstaande categorieën ontvangen ook nog eens 44 registerpunten en een certificaat (!).


  • Cliëntondersteuners
  • Sociaal juridische dienstverleners (e.g. WMO consulenten, Jeugd consulenten, generalisten sociaal wijkteam, juridisch medewerker, leerplichtambtenaar)
  • Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld
  • GGZ-agogen in de GGZ
  • Maatschappelijk werk (e.g. jeugdhulp- en jeugdzorgwerkers, sociaal agogen, sociaalwerkers, begeleiders in de gehandicaptenzorg)
  • Mantelzorgmakelaars
  • Sociaal agogen
  • Sociaal werker (e.g. opbouwwerker, activiteiten begeleiders, ambulant begeleider, sociaal cultureel werker, woonbegeleider, sociaal consulent gehandicaptenzorg)


U kunt als professionals zelfstandig of in combinatie met intervisie in de elektronische samenwerkingsacademie op iedere locatie vanaf ieder device deelnemen aan de cursus samenwerken en regisseren. Voor meer informatie over het programma en klachten procedure zie deze documenten Programma cursus samenwerken en regisseren en Klachtenprocedure ELSA

Ga naar de webshop en start meteen!
Meer weten? Neem contact met me op.

Dieuwertje Visser (Onderzoeker)

06-30144638
d.visser@optimalesamenwerking.nl