Optimale Samenwerking stelt hoge eisen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar dienstverlening. Het werken volgens de ISO 9001 is hierin de meest bekende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Daarnaast is het een objectief bewijs dat Optimale Samenwerking kwaliteit hoog in het vandaal heeft staan door dit periodiek te laten toetsen door een certificerende instelling.


Het toepassingsgebied van de certificering luidt als volgt:

Kwaliteit gerelateerd aan:
  • De exploitatie van INKIS (digitaal samenwerkingsplatform) en Data Science technologie;
  • Het verlenen van diensten en het geven van adviezen op het gebied van organisatiekunde en informatie- en communicatietechnologie.

De ISO 9001 certificering…
  • toont aan dat wij de behoeften, eisen en wensen van onze klanten goed in kaart brengen zodat onze producten en diensten daar op aansluiten
  • toont aan dat wij continue bezig zijn met het verbeteren van de interne organisatie met behulp van de Plan-Do-Check-Act-cyclus
  • laat zien dat wij over duidelijke processen en (communicatie)structuren, taken en verantwoordelijkheden beschikken