Wij bepalen mét u wat nodig is om te komen tot een optimale samenwerking.


Om de samenwerking in uw bedrijf te optimaliseren is het belangrijk dat uw werkpraktijk wordt doorgrond en dat er aandacht is voor de technische en de sociale kant van innoveren. Om de innovatie van uw primair proces te begeleiden hanteren wij in onze organisatie het SED-principe. Het SED-principe gaat er vanuit dat 3 disciplines aanwezig moeten zijn om complexe samenwerking te optimaliseren. SED staat voor Scientists (zij onderzoeken met u uw werkpraktijk), Engineers (zij bouwen innovatieve software) en Designers (zij richten met u de werkprocessen in). Deze disciplines werken intensief samen en leveren zo een totaaloplossing bij het realiseren van een innovatie van uw primair proces.

Onze medewerkers hanteren hierbij een methodische aanpak die we vooral mét u vormgeven maar die ook een aantal 'vaste stappen" kent. Deze stappen zijn 'Analyse', 'Interpretatie & Reflectie', 'Inrichting" en ‘Monitoring en borging’.
De stap analyse kan bijvoorbeeld bestaan uit het uitvoeren van meeloopdagen, documentanalyses, interviews, impactmetingen en casusanalyses. Het analysekader bereiden we met u voor en de analyse voeren wij vervolgens zo neutraal en feitelijk mogelijk uit. De tweede stap is die van interpretatie en reflectie. Samen met u interpreteren we de gevonden patronen en reflecteren we op wat nodig is om te optimaliseren. Tijdens de derde stap richten we met u, en uw klanten, een ideaaltypische primair proces in vanuit het perspectief van de klant, uw medewerker en uw organisatie. Het resultaat noemen we een 'referentiemodel" dat gekenmerkt wordt door betekenisvolle prestatie indicatoren voor de stakeholders in het primair proces. De laatste stap is de borging van de nieuw werkwijze door deze digitaal te ondersteunen met apps die gekenmerkt worden door een hoge praktijkrelevantie en een hoog gebruikersgemak.
Het resultaat is dat u in staat bent uw werkpraktijk beter te monitoren en te regisseren.
Meer weten? Neem contact met me op.

Dimitri Cremers (Business Unit Manager)

06-13317749
d.cremers@optimalesamenwerking.nl