Dit keer bent u niet op zoek naar een abstracte infographic van uw klantreis. U bent op zoek naar een geoperationaliseerde aanpak. Dus wie doet wat, en op welk moment, voor een optimaal resultaat van uw klant. Wij concretiseren de klantreis van en met uw klanten, medewerkers en samenwerkingspartners in een datamodel dat dient als kwaliteitskader.


Wat levert het u op?
  • Een gezamenlijk beeld over (het resultaat van) de aanpak.
  • Concretisering van wie op welk moment wat doet (rolverdeling & verantwoordelijkheden).
  • Formulering van resultaten / effecten (KPI’s) waar medewerkers elkaar op aanspreken en rapporteren
  • Een gezamenlijke taal en actierepertoire.
  • Overzicht van ondersteunende instrumenten/methodieken/interventies/etc. die kunnen worden ingezet.
  • Datamodel en instrument om een aanpak breder uit te rollen.
Impressie van een referentiemodel

Datagedreven werken


Van data naar impact

Om impact te realiseren met uw dienstverlening is het van belang om uw informatievoorziening op orde te hebben. Het totaal aan datavastlegging, datamining en besluitvorming op basis van data heet datagedreven werken. Met elkaar genereren we kennis en inzicht over de wijze waarop impact voor uw doelgroep optimaal kan worden gerealiseerd.

Vraaggericht werken


Doen wat nodig is

Om impact te realiseren voor de klant is het nodig om optimaal samen te werken vanuit de vraag van de klant. Samen met u stellen we vast wat nodig is om dit te realiseren, waarbij activiteiten en informatiedeling op elkaar zijn afgestemd.

Meer weten? Neem contact met me op.

Dimitri Cremers (Business Unit Manager)

06-13317749
d.cremers@optimalesamenwerking.nl