Elk jaar zijn er 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld. De gemeente heeft hiervoor de verantwoordelijkheid om tot een goede aanpak te komen en preventie te stimuleren. Gemeentes kunnen dit niet alleen en zoeken daarom de samenwerking met verschillende ketenpartners op. Dit resulteert tot samenwerkingstrajecten rondom huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij soms tientallen organisaties zijn berokken, wat leidt tot overbelaste informatieomgevingen en coördinatieknelpunten.


Centrale gedachte achter de serious game is dat de deelnemers ervaren dat informatiedeling en coördinatie van acties/interventies voor organisatie-overstijgend samenwerken essentieel, maar – om uiteenlopende redenen – niet vanzelfsprekend zijn. Onderdeel van de game is een casusoverleg waarin cross-sectorale samenwerking wordt gesimuleerd op het thema huiselijk geweld en kindermishandeling.


Zes organisaties (gemeente, OM, politie, hulpverlening, jeugdzorg en consultants) zijn aangesloten bij het zorg- en veiligheidshuis en nemen deel aan het casusoverleg. Elke deelnemer aan de serious game is ‘werkzaam’ bij een van de organisaties en krijgt organisatie-specifieke dossierinformatie. Daaropvolgend gaan de deelnemers in drie rondes met elkaar in gesprek om een plan van aanpak voor de casus op te stellen.


“Zo gaat het in het echt ook, de simulatie sluit naadloos aan op de realiteit”.

“De informatiefragmentatie en belangenverstrengeling geven inzicht in de knelpunten die terugkomen in de praktijk”.

Uit onderzoek van Cremers et al. (2020) blijkt dat een sterke regiehouder die stuurt op de integratie van activiteiten en de creatie van gezamenlijke doelen beter is voor de integrale samenwerking rondom een casus. Verder ervaren deelnemers tijdens het spelen van de serious game waar het wringt in de samenwerking en wat er goed ging of anders had gekund. Dat kan confererend zijn, maar het helpt de deelnemers ook vooruit. Ze begrijpen elkaars keuzes en afwegingen beter en kunnen zich beter in elkaar verplaatsen. Gedurende de reflectie wordt hierop teruggeblikt.


“Serious gaming is een mooi instrument om inzichten te verschaffen en te experimenteren met lastige situaties in een veilige omgeving, je schaadt er geen individuen mee en het leereffect is groot”.

Het commercieel aanbieden van de game of basis van de op deze pagina toegereikte documenten is niet toegestaan.

Bent u geïnteresseerd in het spelen van de serious game in zijn volle (digitale) omvang en bent u verbonden aan een hogeschool, universiteit of kennisinstituut? Neem dan gerust contact met ons op.
Meer weten? Neem contact met me op.

Tim van den Bersselaar (Data analist)

06-18700331
t.vandenbersselaar@optimalesamenwerking.nl