U bent op zoek naar een gepaste opleidingsvorm waarbij deelnemers veel leren in korte tijd? Serious gaming is een passend instrument om te experimenteren met lastige situaties en dilemma’s in uw casuïstiek of operatie. Onze games gaan altijd over het belang en de complexiteit van samenwerken waarbij de focus ligt op ervaren, reflecteren en leren.


Wat levert het u op?
  • Serious game met casussimulatie
  • Bewustwording van het belang en de complexiteit van afstemming van activiteiten ten behoeve van uw klant
  • Optimaal leereffect onder uw medewerkers

In een sessie van een dagdeel ervaren participanten fundamentele knelpunten op zeer realistische wijze, maken zij de knelpunten bespreekbaar en experimenteren zij met oplossingsrichtingen. Ervaringsgericht leren en doelgericht experimenteren staan centraal.

-Remco Mannak (Universiteit van Tilburg)

Vraaggericht werken


Doen wat nodig is

Om impact te realiseren voor de klant is het nodig om optimaal samen te werken vanuit de vraag van de klant. Samen met u stellen we vast wat nodig is om dit te realiseren, waarbij activiteiten en informatiedeling op elkaar zijn afgestemd.

Meer weten? Neem contact met me op.

Dieuwertje Visser (Onderzoeker)


d.visser@optimalesamenwerking.nl