Heliview-Talks interview John

9-2-2021 - John Goedee

Onlangs was onze collega John Goedee te gast bij Paul van Liempt in het programma HeliviewTalks. Tijdens dit interview gaan de heren in gesprek over de wijze waarop de (lokale) overheid data gedreven werken succesvol kan inrichten.

Op dit moment staat data-gedreven samenwerken bij de (lokale) overheid in de kinderschoenen. Om grip te kunnen krijgen op complexe casuïstiek is data-gedreven werken wel nodig. En ook om succesvol te kunnen regisseren en afgewogen beslissingen te kunnen nemen in het belang van haar burgers.

Toon meer informatie

Academic Director JADS

6-2-2020 - John Goedee

Sinds begin dit jaar is onze collega John Goedee Academic Director van het Data Science overheid programma op de Jheronimus Academy of Data Science. In onderstaand filmpje legt hij uit wat JADS zo mooi en speciaal maakt.

Toon meer informatie

Start Data Science Overheid programma

7-1-2020 - John Goedee

In mei 2020 start het Data Science Overheid programma op de Jheronimus Academy of Data Science. In dit programma leren deelnemers van de meest vooraanstaande experts wat Data Science voor hen kan betekenen en hoe zij hun organisatie(onderdeel) hierop inrichten.

Interesse? Bekijk de brochure en kom langs op de informatieavond van 30 januari aanstaande (18.00 – 20.30 uur).
JADS DSO brocure

Wat automatiseren voor mij betekent

18-8-2019 - Don de Haan

De essentie van herontwerp van werkprocessen (‘Business Process Redesign’) in organisaties is het breken met verouderde aannames van hoe de wereld werkt en breken met wat de klant ooit belangrijk vond (vrij naar: Hammer & Champy, 2009).

Toon meer informatie

Casus Ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling

14-8-2019 - Dion de Steenwinkel

Een van mijn te vervullen rollen is het verrijken van casuïstiek, ter behandeling in het kernteam MDA++, door heel de provincie Groningen (gemeenten als Midden-Groningen, Stadskanaal en Pekela/Veendam). Hierbij bezoek ik de lokale casusregisseur om hem of haar te ondersteunen bij het vervaardigen van een casusdossier binnen een speciaal hiervoor ontwikkelde en ingerichte digitale omgeving MDA++. Deze omgeving is ontwikkeld door professionals Optimale Samenwerking. Deze omgeving heeft o.a. als doel dat het casusdossier integraal is te raadplegen door betrokken professionals uit verschillende organisaties. Maar ook om de casus te monitoren en data te generen op basis waarvan professionals afwegingen kunnen maken over het inzetten van interventies.

Toon meer informatie

Multidisciplinaire aanpak Groningen

31-7-2019 - Dimitri Cremers

Mijn naam is Dimitri Cremers. Bij Optimale Samenwerking ben ik actief in verschillende contexten waarin mijn rol varieert van projectleider, onderzoeker of consultant. Daarnaast ben ik promovendus aan de Universiteit van Tilburg op het thema samenwerking bij complexe casuïstiek.

Toon meer informatie

Data driven werken en machine learning

18-7-2019 - Arnoud Entken

Mijn naam is Arnoud Entken en ben Chief Information Officer bij Stichting Optimale Samenwerking en (informatie) architect van ons samenwerkingsplatform genaamd INKIS.

‘Data driven’ werken en ‘machine learning’ zijn (ook nog Engelse) buzzwords en containerbegrippen. Iedereen heeft het erover en wil er mee aan de slag maar hoe pak je dat aan?

Toon meer informatie

Vacature (Junior) Business Analist

20-9-2018 - Dieuwertje Visser

Voor de uitvoering en ondersteuning van diverse (onderzoek) trajecten zijn wij op zoek naar gemotiveerde en resultaatgerichte (Junior) Business Analisten.

Jouw werkzaamheden bestaan uit het analyseren en inzichtelijk maken van de wijze waarop interdisciplinair wordt samengewerkt door professionals rondom sociaalmaatschappelijke thema’s. Dit zowel binnen als tussen verschillende organisaties, op het grensvlak van zorg, veiligheid, handhaving en bestuur.

Toon meer informatie

Monitoren van clientvoortgang in Kinderdagcentra

16-8-2018 - Don de Haan

Samen met professionals en (ouders van) cliënten op kinderdagcentra hebben wij de Cliëntdoelstellingen app ontwikkeld waarin doelen van cliënten overzichtelijk worden getoond en waarin het monitoren van voortgang op deze doelen eenvoudiger is gemaakt.

Toon meer informatie

Data en innovatie

26-4-2018 - Jurgen van der Jagt

Ongeveer een jaar geleden heb ik in een blog ‘Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden’ geschreven over de kracht van visualisatie van data. Immers door het formuleren van een scherpe onderzoeksvraag en vervolgens de daarmee samenhangende analyse en interpretatie van deze data, kan men de adequate vervolgacties uitzetten. We zien dus dat data = kennis = kracht. Deze formule is echter alleen van toepassing als deze gegrond is in verzamelde kwantitatieve en kwalitatieve data.

Toon meer informatie

Samenwerken om een resultaat voor een cliënt te realiseren, wat is daar eigenlijk voor nodig?

23-3-2018 - John Goedee

Het begrip ‘samenwerken’ komt wederom in ruime mate aan bod (418 keer) in de 637 pagina’s van de evaluatie van de Jeugdwet (ZonMw, januari 2018). Het voorwoord eindigt met “Nu zijn gemeenten, cliënten en zorgverleners aan zet”. Wat moeten we met de zoveelste constatering in de afgelopen 15 tot 20 jaar dat de gezamenlijke hulp en ondersteuning ‘onvoldoende passend’ is en de samenwerking moet worden verbeterd? Ik stel voor niet nog eens te constateren wat er allemaal misgaat, maar te kijken naar wat nodig is om het anders te doen.

De eerste stap hierin, is toe te geven dat samenwerken niet vanzelf gaat. Mensen en organisaties zijn van nature gericht op het reproduceren van de eigen identiteit. Samenwerken en daarbij uitgaan van de vraag van een ander (namelijk; de cliënt) kan dus lastig zijn. Voor effectieve samenwerking is daarom een methodische aanpak nodig. Bij een effectieve samenwerking zijn inspanningen van betrokkenen zodanig ingericht en op elkaar afgestemd dat zij toegevoegde waarde leveren voor een gezamenlijk eindresultaat. Wanneer hierbij de (latente) vraag van de cliënt centraal staat en het doel is maatwerk te leveren, dan hebben we het over een waardeketen. Welke stappen zet je om op methodische wijze samenwerking volgens de principes van een waardeketen in te richten?

Toon meer informatie

Wij willen vonken, niet meer vinken!?

29-1-2018 - Don de Haan

Kent u deze nog, nog, nog?

De één noemde de flashmob van zorgmedewerkers voor staatssecretaris van Rijn op 18 januari 2017 ludiek. Een ander noemde de flashmob tenenkrommend. Een enkeling deed het vooral zeer dat het nummer ‘No limit’, dat zij voorheen associeerden met een onbevangen jeugd, nu hele andere associaties deed oproepen. Staatssecretaris van Rijn noemde de flashmob destijds “een zeer ongebruikelijk, maar wel heel leuk ontvangst”.

Toon meer informatie

DOOR WELKE BRIL KIJK JIJ?

23-12-2017 - Dieuwertje Visser

Expert in samenwerken, veranderen & cultuur

Wat is dat dan ‘cultuur’? En hoe kunnen we cultuur begrijpen om mensen om ons heen beter te begrijpen? Cultuur kun je zien, voelen en vastpakken. Het is alles wat je hebt geleerd, gedeeld en doorgeeft, het is niet aangeboren maar ontstaat tussen mensen en haar omgeving. Het is als een bril die je onbewust en onbedoeld op hebt, en daarmee, ogenschijnlijk(!), naar een waarheidsgetrouwe wereld kijkt (Braun & Kramer, 2015).

Toon meer informatie

John Goedee aan het woord in de Volkskrant

20-12-2017 - Dieuwertje Visser

Routines en protocollen aan de kant voor betere samenwerking tussen ketenpartners! Onze collega John Goedee aan het woord in de Volkskrant. Om de cliënt daadwerkelijk centraal te stellen zijn maar 3 vragen nodig!

Welke lees je hier in het hele artikel.

Bron: Dilling, H. (2017, 18 december) Routines aan de kant voor betere zorg. P. 3. Het brein. Uitgever: Pulse Media Group.

Dit is geen structuuroplossing!

20-10-2017 - John Goedee

Deze blog werd geschreven door oud collega Stijn van Sommeren


Over het schilderij

“Ceci n’est pas une pipe” zoals het schilderij in de volksmond wordt genoemd, heet officieel “La Trahison des Images” (het Verraad van de Voorstelling). Het werk laat een afbeelding zien van een pijp met daaronder de tekst ‘Dit is geen pijp’. René Magritte speelt hier een woordspelletje. In de letterlijke zin is het inderdaad geen pijp, maar een schilderij waarop een pijp is afgebeeld. Toch zal iedereen die je vraagt: “Wat is dit?” zeggen dat het een pijp is. Magritte laat hiermee zien dat de mens alleen kan omgaan met de werkelijkheid door het indirect te beschrijven, door tekens of door taal te gebruiken. Deze relatie tussen woord en beeld fascineerde hem.

Toon meer informatie

EHBO bij verward gedrag, en dan?

22-9-2017 - Dieuwertje Visser

1 op de 4 mensen komt ooit in aanraking met psychiatrie, schrijft Miranda Grit van De Monitor: “…Vaak weet je niet zo goed hoe je moet omgaan met iemand die in jouw omgeving in psychische nood zijn geraakt. Hier kan het gaan om een goede vriend die plotseling een paniekaanval krijgt of iemand die op straat verward gedrag vertoont”. Mensen vinden de confrontatie met personen met verward gedrag lastig, mede doordat mentale problematiek in de media vaak wordt geassocieerd met geweld (Suzdaltsev, 2014). Denk hierbij aan de portrettering van een persoon met verward gedrag door Jack Nicholson in de film ‘The Shining’. Het karakter van Nicholson wordt moordzuchtig (na onder andere inzinkingen en waanbeelden) en hij probeert zijn vrouw en kind te vermoorden. Hoe kun je omgaan met dit stigma wanneer je in jouw omgeving wordt geconfronteerd met en verward gedrag en de daarbij bijbehorende zorgvraag?

Toon meer informatie

Hoe kunt u de bestuurdersbingo voorkomen?

31-8-2017 - Don de Haan

Na elk gezinsdrama, dat in het nieuws wordt uitgemeten, kunnen we de reactieve bestuurdersbingo tijdens de persconferentie waarnemen:

  • We gaan meer informatie delen;
  • We kunnen nooit alle gezinsdrama’s voorkomen;
  • We gaan met de ketenpartners integraal samenwerken.


BINGO!
En nu weer over op de orde van de dag.

Toon meer informatie

We zijn in de war: de impasse rond complexe casuïstiek

9-8-2017 - Dimitri Cremers

Deze blog werd geschreven door oud collega Stijn van Sommeren

De impasse rond complexe casuïstiek

Wij zijn in de war: met elkaar en de door ons bedachte regels. Bauke Koekoek geeft in zijn boek ‘Verward in Nederland – hoe we omgaan met mensen met psychische stoornissen’ een aantal goede voorbeelden van veelvoorkomende denkfouten, veelal sterk ingebedde belief systems bij een beleidsdomein of beroepsgroep. In deze blog deel ik mijn analyse op het oplossingsframe waarin wij gevangen lijken te zijn binnen de context van beleidsontwikkeling op complexe maatschappelijke vraagstukken.

Toon meer informatie

Vanaf nu beschikbaar in de (online)winkel! Samenwerken en Regisseren; Complexe samenwerkingsprocessen (2017)

18-7-2017 - John Goedee


Het boek ‘Samenwerken en Regisseren’ van onze collega’s John Goedee en Arnoud Entken is vanaf nu beschikbaar! Het boek is een ‘must’ voor bestuurders en professionals die dagelijks te maken hebben met complexe thema’s die de eigen afdeling of organisatie overstijgen.

‘Samenwerken en Regisseren’ biedt een begrippenkader met het daarbij behorende taal en actierepertoire om complexe samenwerkingsprocessen efficiënt en effectief te kunnen inrichten. De vraag van de cliënt staat hierbij voorop.

Toon meer informatie

Reflective practitioner

6-7-2017 - Dieuwertje Visser

De nieuwste publicatie van onze collega John Goedee staat online! In deze publicatie gaat hij samen in op de rol van de ‘reflective practitioner’. Het artikel biedt antwoord op de vraag hoe leiders, in een onvoorspelbare en complexe omgeving, de praktijk kunnen begrijpen èn veranderen. Als tipje van de sluier kunnen we u vast meegeven dat een expliciete competentie, namelijk het systematisch reflecteren, hierin een belangrijke rol speelt. Nieuwsgierig naar de publicatie, lees dan hier verder!

Toon meer informatie

(Samenwerken == 010100100101)

29-6-2017 - Jurgen van der Jagt

Mijn collega Willem van Vredendaal schreef laatst een blog over zijn passie: ‘Verschilt de samenwerking in een sportteam van het werken bij Optimale Samenwerking?’ Naar aanleiding van mijn interesse in software code, heb ik de relatie tussen samenwerken en software code nader onderzocht. Te snel trok ik de conclusie dat het samenwerken tussen mensen geen relatie zou hebben met de abstracte wereld van eentjes en nulletjes. Echter blijkt dat, wanneer het gaat om effectief samenwerken, wij nog erg veel kunnen leren van ‘Interoperability’ van software (samenwerken tussen software).

Toon meer informatie

Waarom een project leiden iets anders is dan het regisseren van een proces!

12-6-2017 - John Goedee

Van oudsher zijn onze organisatieconfiguraties verticaal en functioneel, in het ontwerp van een hark georganiseerd. Degene die de macht heeft, de projectleider, geeft leiding aan werkzaamheden die top-down plaatsvinden. Soms gebeurt het dat een project of programma wordt opgezet om een nieuw product of dienst te ontwikkelen. Bij een project is het dan de bedoeling dat binnen een bepaalde tijd, budget en planning een bepaald resultaat wordt gerealiseerd. Een programma bestaat weer uit meerdere projecten die deelresultaten opleveren en die leiden tot een vooraf geformuleerd eindresultaat. Om een dergelijk initiatief van de grond te krijgen zijn dan verschillende medewerkers van diverse afdelingen betrokken. Omdat een dergelijk initiatief eenmalig is en disciplines van verschillende afdelingen nodig zijn, wordt een project opgezet, met een projectleider en soms werkgroepen en een stuurgroep. Het principe van een project is om door middel van klassieke managementprincipes plannen, coördineren, communiceren, commanderen en organiseren top-down, sturing op de resultaten te houden.

Toon meer informatie

Verschilt de samenwerking in een sportteam van het werken bij Optimale Samenwerking?

2-6-2017 - Willem van Vredendaal

Als kleine jongen wist ik het zeker; ik moest en zou profbasketballer worden. Vanaf mijn veertiende tot mijn negentiende levensjaar stond dan ook alles in het teken van het (tevergeefs) proberen te realiseren van deze droom; het wekelijks schitteren in de grotere basketbalzalen van Europa. Dit weekend was ik aan het mijmeren over deze periode in mijn leven. Ik besefte toen dat er veel meer overeenkomsten zijn, tussen mijn huidige werk en de rol en de dynamiek binnen een basketball team, dan je op het eerste gezicht zou denken. Bovendien denk ik dat er voor teams op de werkvloer van veel organisaties een hoop te leren valt van sportteams.

Toon meer informatie

The elastic self

24-5-2017 - Dieuwertje Visser

‘The elastic self’, is een concept dat bedacht is door cultureel socioloog Tricia Wang. Zij onderzoekt en is geïntrigeerd door hoe technologie en mens elkaar vormen. Via langdurig en bewonderingswaardig etnografisch onderzoek schrijft, spreekt en adviseert ze over de manieren waarop het internet wordt gebruikt.

Toon meer informatie

Hoe kan muziek veiligheid brengen?

18-5-2017 - Jeannette Welp (Gastblogger)

“Boomwhacken? Daar had niemand van gehoord of ervaring mee.. het was spannend en even afwachten. Maar wat was het leuk, iets actiefs en dat met zoveel personen! Wij vonden het een hele bijzondere ervaring, erg leuk en ook belangrijk: gelachen..! Maar ook opletten geblazen! Jeannette kreeg het teamgevoel dat weg was weer boven en iedereen weer positief denkend als groep. We konden weer verder.”

Toon meer informatie

Is ontleren onderdeel van veranderen?

14-4-2017 - Don de Haan

In het eerste deel van deze blog wil ik u vragen te reflecteren op hoe verandering binnen de organisatie waar u werkt wordt vormgegeven. Het is niemand vreemd dat bij veranderingen in organisaties tegen weerstand wordt aangelopen. Soms wordt van medewerkers verwacht dat zij iets ‘ontleren’ wat in de weg staat van hetgeen dat men daarvoor in de plaats zou moeten leren. Maar de mens in organisaties is geen ongeschreven blad (tabula rasa), eerder een volgeschreven notitieboekje. Vol met allerlei notities die juist enorm hebben bijgedragen om efficiënt, vertrouwd en betrouwbaar te functioneren. Veranderen wordt door wetenschappers dan ook beschreven als een emotioneel en biologisch proces (Huy, 1999 en Van de Ven & Poole, 1995). Wanneer verandering dan toch gewenst is om als organisatie te kunnen overleven, hoe gaan we daar dan mee om?

Toon meer informatie

Van prototype tot product

7-4-2017 - Jessica Entken

Techniek is constant in beweging. Wat drie jaar geleden mooi en handig leek kan vandaag de dag gedateerd en onlogisch zijn. Onze softwareproducten zijn daarom nooit ‘af’, en er is altijd ruimte voor vernieuwing. Als ICT-bedrijf zijn we constant bezig met het doorontwikkelen van onze producten. Maar hoe zorgt Optimale Samenwerking voor het realiseren van deze constante doorontwikkeling?

Toon meer informatie

Netwerken rondom complexe problematiek in de sociale sector

31-3-2017 - Don de Haan

Deze blog werd geschreven door oud collega Mick van Grinsven

Netwerken rondom complexe problematiek in de sociale sector

Wanneer meerdere organisaties deelnemen aan een horizontale samenwerking, hoe weet je dan wie er verantwoordelijk is voor de resultaten? Dit is een belangrijke vraag in de aanpak van bijvoorbeeld de complexe problematiek rondom gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld. Gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt, kunnen vaak niet worden geholpen door eenzelfde organisatie. Dit komt doordat aan complexe problematiek vaak verschillende factoren ten grondslag liggen. In een gezin waar huiselijk geweld speelt komen soms wel 20 tot 30 organisaties over de vloer, elk vanuit een ander perspectief en met een ander inzicht over de ‘oplossing’. Ieder van deze organisaties is te veel gericht op de eigen organisatiedoelstellingen, terwijl er een gezamenlijk probleem moet worden aangepakt.

Toon meer informatie

Samenwerken betekent missiewerk

17-3-2017 - John Goedee

Waar we vandaan komen: eigen doelen

Mensen (sociale systemen) zijn gericht op het voortbrengen van hun eigen identiteit en eigen doelen. Als we ervan uitgaan dat organisaties een cumulatie zijn van menselijk handelen dan is het geen wonder dat ook organisaties gericht zijn op het realiseren van eigen doelen en het reproduceren van de eigen identiteit. Hetzelfde geldt voor management- en organisatietheorieën. Deze theorieën zijn gestoeld op de principes van fragmentatie en controle van verticaal georganiseerde acties die uiteindelijk leiden tot het realiseren van deze eigen doelen. Medewerkers spelen de rol van functionarissen die over het algemeen een functiebeschrijving hebben waarin beschreven staat wat van hen wordt verwacht. De acties die zij moet nemen leiden tot aanbod gerichte producten en diensten. Het taal- en actierepertoire van medewerkers is afgeleid van de door hen gepercipieerde structuur waarbinnen zij hun werkzaamheden verrichten. Deze taal is gericht op problemen die moeten worden opgelost en de daarmee samenhangende controle van het (top)management. Iedere afwijking van de norm moet leiden tot acties gericht op het oplossen van het probleem. De norm hierbij is om de productie van de producten en diensten, wat doorlooptijd betreft, zoveel mogelijk snel, foutloos en goedkoop te laten plaatsvinden. Deze manier van werken is diep geworteld en is uitgemond in sterke routines van mensen en daarvan afgeleide organiseerpatronen.

Toon meer informatie

Een relatief kleine ICT-onderneming kan tegenwoordig grootschalige topprestaties leveren deel 2

13-3-2017 - Arnoud Entken

Tegenwoordige hoeven ICT organisaties niet groot meer te zijn om kwalitatief hoogstaande prestaties te leveren die bovendien grootschalig uitgerold kunnen worden.

In aansluiting op mijn blog van vorige week zal ik in deze blog ingaan op hoe wij onze dienstverlening en het ondersteunende platform (door) ontwikkelen en hoe wij daarbij gebruik maken van de integratie van kennis en kunde van een team van consultants, onderzoekers en ontwikkelaars. Tevens beschrijf ik hoe we onze intensieve samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling hebben ingericht en vormgegeven binnen de context van het luikende Agile, Software As A Service (SAAS) en Cloud-tijdperk.

Toon meer informatie

Een relatief kleine ICT-onderneming kan tegenwoordig grootschalige topprestaties leveren

3-3-2017 - Arnoud Entken

Waarom ICT-organisaties tegenwoordig niet groot meer hoeven zijn om kwalitatief hoogstaande prestaties te leveren die bovendien grootschalig uitgerold kunnen worden.

Een aantal jaar geleden was het voor een relatief kleine MKB-onderneming vrijwel onmogelijk om met de haar ter beschikking staande middelen (geld, expertise en menskracht) een ICT-platform te ontwikkelen en te beheren op wereldschaal. Een organisatie als Optimale Samenwerking diende immers over alle benodigde expertise en investeringskracht te beschikken om de infrastructuur én de softwaretoepassingen robuust werkend te krijgen en te houden.

Toon meer informatie

Overeenkomsten tussen kunst en bedrijfsvoering

24-2-2017 - Willem van Vredendaal

Deze blog werd geschreven door oud collega Laura Goedee
Kunst als weerspiegeling van onze samenleving

Binnen onze alsmaar meer digitaliserende samenleving speelt het individu en innovatie een steeds belangrijkere rol. Organisaties en werknemers zoeken naar nieuwe wegen om zichzelf te ontwikkelingen en tot een succes te brengen. Naar mijns inziens is er geen betere weerspiegeling van onze wereld dan de kunstwereld. Kunst hangt namelijk samen met het cultureel geheugen -de culturele herinnering van een samenleving- en bevat artistieke uitingen vanuit het individu dat leeft in een bepaald tijdperk.

Toon meer informatie

Privé of publiek: huiselijk geweld

16-2-2017 - Dieuwertje Visser

‘’Hebben de buren dan nooit iets gemerkt of willen doen?’’

Sinds een aantal jaar heeft er een belangrijke perspectiefverschuiving plaatsgevonden ten aanzien van het privédomein. Huiselijk geweld werd voorheen als een privéaangelegenheid gezien, maar toen de gevolgen meer zichtbaar en publiekelijk werden, veranderde het perspectief. De bescherming van een burger die geweld ondergaat in relationele sferen gaat boven de autoriteit van de privésfeer. Het inzicht dat huiselijk geweld niet alleen een zorg- maar ook een veiligheidsaangelegenheid is, deed het handelen van de staat en zorginstellingen veranderen (Vink, 2005).

Toon meer informatie

Samenwerkingsanalyse

10-2-2017 - Dimitri Cremers

Deze blog werd geschreven door oud collega Remco Bijl

Het motto van Donald Trump: ‘’simpele oplossingen voor complexe problemen’’, concludeert een artikel van de NOS (2016).

Buiten beschouwing gelaten of je het met de nieuwe president van de Verenigde Staten eens bent of niet, zijn motto om complexe problemen het hoofd te bieden met simpele oplossingen spreekt veel mensen en organisaties tot de verbeelding. Maar is dit, zoals Trump het doet overkomen, ook altijd wel mogelijk? Wanneer je vraagstukken ombuigt door er een simpele oplossing voor te bedenken, pak je dan het echte probleem wel aan?

Toon meer informatie

Keten prestatie indicatoren

6-2-2017 - Dimitri Cremers

Deze blog werd geschreven door oud collega Stijn van Sommeren

’’How too many rules at work keep you from getting things done’’
(Yves Morieux, TED Talk 2015).

In zijn TED talk op YouTube, met inmiddels meer dan 150.000 views, beschrijft Morieux een wereld waarin het bedrijfsleven steeds complexer wordt. Daarmee gepaard gaat een vermenigvuldiging van structuren, processen en systemen. Vrij vertaald: “Ons verlangen naar helderheid en verantwoordelijkheid zorgt voor een contraproductieve vermenigvuldiging van koppelingen en coördinatoren die niet alleen mensen en middelen bewegen, maar ook hindernissen toevoegen”. Naarmate een organisatie complexer wordt, zal het ook moeilijker worden om te begrijpen wat er werkelijk aan de hand is, aldus Morieux.

Toon meer informatie

Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden

24-1-2017 - Jurgen van der Jagt

’’Use a picture. It’s worth a thousand words’’.

Een van de eerste personen die deze zin hanteerde was Arthur Brisbane, een bekende Amerikaanse redacteur uit de vorige eeuw, pratend over journalistiek en publiciteit. Later, in de jaren ‘20 werd dit overgenomen in de advertentie-wereld om klanten uit te nodigen naar producten te komen kijken, dat zou meer zeggen dan honderd persoonlijke brieven of advertenties. Ironisch genoeg werd er in de advertentie geen gebruik gemaakt van afbeeldingen, slechts van woorden.

Toon meer informatie

De illusie van digitale betrouwbaarheid,een heerlijk gevoel

20-1-2017 - Arnoud Entken

Social Engineering: publiek lokken via internet tot het uitvoeren van bepaalde handelingen.

We vinden het allemaal prettig als we de mensen waar we mee (willen) omgaan kunnen vertrouwen. Vooral als mensen aardig tegen ons zijn en ons hierdoor het gevoel geven dat we de moeite waard zijn, kan dit een gelukzalig moment opleveren. Zeker in het geval we ons wat onzeker voelen omdat we niet lekker in ons vel zitten of omdat de kennis en kunde ontbreekt om situaties, personen en (digitale) techniek in te schatten, stellen we ons graag goedgelovig, goedwillend en vriendelijk op.

Toon meer informatie

Waarom schaffen organisaties een Elektronische Leeromgeving aan?

27-10-2016 - Willem van Vredendaal

E-learning en Elektronische Leeromgevingen
De focus van de samenleving is sinds het aflopen van de Tweede Wereldoorlog verschoven van een industry-based economie naar een knowledge-based economie (Spender & Scherer, 2007). In deze knowledge-based economie is kennis de belangrijkste asset van organisaties. Mede door deze verschuiving en gedreven door de technologische ontwikkelingen is ook de leerbehoefte van medewerkers veranderd. Medewerkers willen zelf kunnen bepalen wat ze leren, wanneer ze leren en vanaf welk device ze leren. E-learning is dè oplossing om in deze behoefte te kunnen voorzien. E-learning omvat elke vorm van leren waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale ondersteuning. Een elektronische leeromgeving (ELO) is een voorbeeld van een vehikel waarmee invulling aan E-learning kan worden gegeven.

Toon meer informatie

Lerende organisatie, Faciliteren van leren

12-7-2016 - Dimitri Cremers

Steeds vaker komen we erachter dat bepaalde zekerheden in werkelijkheid een stuk minder zeker zijn dan we denken. De financiële crisis is hier een uitermate goed voorbeeld van; omvallende banken, instabiliteit van pensioenfondsen, verdampende overwaardes op huizen en ga zo maar door. Ook in de zorg hebben we te maken met het afbrokkelen van zekerheden. Dit blijkt bijvoorbeeld in de thuiszorg en de jeugdzorg. Het omvallen van grote instellingen (bijv. TSN, Intermezzo) lijkt eerder regel dan uitzondering te worden. Deze ontwikkelingen hebben als gevolg dat de meest kwetsbaren onder ons het het zwaarst te verduren krijgen. Het feit dat we steeds meer in een wereld leven van zekere onzekerheden en onzekere zekerheden, doet mij afvragen hoe organisaties in een dergelijke wereld toekomstbestendig kunnen worden ingericht.

Toon meer informatie

9 succesfactoren voor complexe samenwerking

16-6-2016 - Willem van Vredendaal

‘’Yes, mijn rijbewijs is binnen!’’. Stephen loopt het gemeentehuis in om zijn zuurverdiende rijbewijs op te halen die hij de week ervoor na drie pogingen eindelijk gehaald heeft. Dat Stephen er uiteindelijk drie keer over gedaan heeft, ligt niet sec aan zijn bestuurderscapaciteiten. Stephen is namelijk een ‘probleemjongere’ en is al jarenlang een trouwe bezoeker van diverse instanties. Mede hierdoor heeft hij vertraging opgelopen in het halen van zijn rijbewijs. Toevallig bracht Stephen, voorafgaand aan het ophalen van zijn rijbewijs, nog een bezoek aan Bureau Jeugdzorg. Wat probeer ik nu met deze situatieschets te verhelderen?

Toon meer informatie

3D samenwerking

26-1-2016 - John Goedee

Deze blog werd geschreven door oud collega Stijn van Sommeren

Een blog over samenwerking ten aanzien van 3Ds, maar welke drie? Omdat een belangrijk onderdeel van mijn werk bestaat uit het verbinden van op het oog elkaar uitsluitende invalshoeken, tracht ik ook op deze plaats de verbinding te maken tussen verschillende contexten. In de beide contexten die ik tracht te verbinden in deze blog schuilen waardevolle inzichten als het gaat om het organiseren van samenwerking. Het betreft hier de voor mij beide bekende Nederlandse en de Afghaanse context van samenwerking rond 3D’s.

Toon meer informatie

Gaming?

19-1-2016 - Don de Haan

Deze blog werd geschreven door oud collega Remco Bijl

‘A picture is worth a thousand words. A game is worth a thousand pictures’ (R.D Duke, 1974)

De klassieke wijze van onderwijs heeft als uitgangspunten kennis (vaardigheden) voorschrijven en overdragen van docent naar student middels eenrichtingsverkeer. Onze huidige maatschappij sluit echter allang niet meer aan bij deze klassieke wijze van onderwijs en wordt alsmaar ‘kritischer en individualistischer’. Technologische innovaties verschaffen de mogelijkheid om hierop te anticiperen. Nieuwe onderwijsvormen zoals elektronische leeromgevingen, online colleges en gaming worden steeds belangrijker en breder toegepast. Vooral gaming lijkt in eerste instantie een vreemde combinatie met onderwijs. Onderwijs is toch geen spelletje!? Gaming komen we echter meer en meer tegen in het onderwijs. Termen als spelletjes en simulaties (games and simulations) of nog mooier; serious gaming and applied gaming hebben toegang tot bijna iedere onderwijsinstelling gevonden. Met ICT of zonder ICT, standaard of maatwerk. Het wordt zo allemaal niet gemakkelijker. Duidelijk is dat er allerlei verschillende mogelijkheden, combinaties en versies van games mogelijk zijn. Laten we ten behoeve van elkaars begrip hier allereerst gaming nader definiëren. Vervolgens wil ik dieper ingaan op de vraag: Wat zijn dan de kernuitgangspunten van gaming waardoor het van toegevoegde waarde is?

Toon meer informatie

Security zit tussen je oren

11-12-2015 - Jurgen van der Jagt

In het nieuws komen we het helaas dagelijks tegen; een datalek hier, privé gegevens op straat daar. En net wanneer u denkt dat u alles goed en veilig geregeld heeft blijkt er een lek in één van de erkende security protocollen te zitten of laat een medewerker per ongeluk een USB stick met bedrijfsgevoelige data in de trein liggen.

Wat kunt u hier dan nog tegen doen? En hoe kunt u, uzelf en/of uw organisatie hier tegen beschermen? Terug naar het stenentijdperk is natuurlijk altijd een optie. Voortaan weer communiceren middels pen, papier en postduiven is een mogelijkheid. Echter ontbreekt het bij deze optie aan het gebruikersgemak waar we hedendaags zo aan gewend zijn geraakt. Daarnaast bestond het onderscheppen van data vroeger natuurlijk ook al. Een postduif lande ook wel eens op het verkeerde balkon. Gewoon geen data meer versturen dan? Dit zou een groot deel van de problemen kunnen oplossen maar ik vraag me af of dit nu echt functioneel is. Uiteindelijk dient er een gezonde balans gevonden te worden tussen het beveiligen, gebruikersgemak en de functionaliteit. Deze drie aspecten kunnen niet zonder elkaar en werken bovendien niet optimaal wanneer er geen gezonde balans tussen deze aspecten gevonden kan worden.

Toon meer informatie

Een leven lang leren, wat onnodig

7-12-2015 - Don de Haan

Mijn oma kijkt vragend naar de gedaante in de deuropening. Haar kleinzoon is zojuist binnengelopen. De herkenning en de daarop volgende sprankeling in haar ogen worden pas aan de rand van het ziekenhuisbed geactiveerd.

Oma begint gelijk vragen te stellen: hoe is het in Utrecht? Hoe gaat het met je vriendin? Ben je blij met je werk? Mijn antwoorden: Utrecht was genieten in de herfst, mijn vriendin is druk met haar studie in Maastricht en voor mijn werk schrijf ik een blog over Reflective Practitioners. Die laatste statusupdate bezorgt haar een frons op het gezicht.

Toon meer informatie

Het belang van monitoring binnen jeugdinterventies

1-12-2015 - Willem van Vredendaal

In de ontwikkelfase van jeugdinterventies wordt de interventie getoetst op een aantal onderdelen. Zo wordt onder andere getoetst of het effect op de doelgroep wordt bereikt dat de interventie beoogt te bereiken. Wanneer de interventie deze toets van doelmatigheid (de effectiviteitstoets) heeft doorstaan is het zaak de interventie breed te verspreiden. Immers, een positief effect dient onder een zo’n groot mogelijke groep jongeren bereikt te worden. Toch?

Toon meer informatie

Een Elektronische Leeromgeving is meer dan een databank

24-11-2015 - Jessica Entken

Een goed doordachte Elektronische Leeromgeving (ELO) kan het verschil maken, wanneer leerdoelen moeten worden behaald. Ook bij het begeleiden van de cursisten en het monitoren van hun voortgang is een ELO waardevol. Een voorbeeld uit te praktijk laat zien dat het goed mis kan gaan wanneer de online infrastructuur bij scholen niet voldoet aan de eisen van de docenten.

Toon meer informatie

Business ontmoet Business debat Ketensamenwerking

9-11-2015 - Willen van Vredendaal

Op donderdag 8 oktober nam onze collega Arnoud Entken deel aan het Business ontmoet Business (BOB) debat. Tijdens dit debat spraken ondernemers over hun visie op ketensamenwerking. Het belang van ketensamenwerking voor de continuïteit van de organisatie, weerstanden binnen de keten en het duurzaam benutten van kansen zijn enkele van de onderwerpen waarover werd gedebatteerd. Arnoud was vanuit zijn rol als samenwerkingsexpert uitgenodigd om het debat bij te wonen. Hij lichtte met name de belangrijke rol die ondersteunende ICT middelen spelen, in het slagen van de samenwerking, toe. Hij verduidelijkte dit aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden. Doordat de implementatie van ICT binnen de samenwerking voor veel ondernemers nieuw en complex is, is het raadzaam om kleinschalig te beginnen. Raadpleeg voor een compleet verslag van het BOB debat, inclusief beeldmateriaal, de volgende link: BOB debat verkoop je ziel niet.